Newsletter

Celý uplynulý rok jsem vás ve svých newsletterech provázela procesem změny. Dozvídali jste se, jakými stádii je třeba projít, pokud chcete změnit nějaké své chování, nežádoucí návyk nebo zlozvyk. Zjišťovali jste, co je ve které fázi důležité, na co se zaměřit, a jak se vyvarovat předčasnému selhání.

Při změnách nežádoucích návyků nebo zlozvyků často není nejobtížnější změnu zahájit, ale vydržet, zabránit relapsu, nesklouznout zpět k původnímu chování. Jak výstižně podotknul jeden klient: "Přestat kouřit je snadné - dělám to každý den!"

Newsletter zdarma

Chcete dostávat na váš e-mail newsletter o koučování "Cesta k úspěchu" každý měsíc zdarma? Zaregistrujte se zde: