Newsletter

Jestliže máme jasný cíl, čeho chceme v některé ze svých důležitých životních oblastí dosáhnout, potřebujeme k jeho dosažení také plán, jasnou strategii, taktiku, posloupnost kroků. Prostě si potřebujeme vytvořit jasný "jízdní řád".

V minulém newsletteru jsme si ukázali, jak identifikovat svoje prioritní životní témata. Pokud jste si tato témata určili a sepsali, možná jste došli k poznání, že v některé z těchto oblastí nejste tak zcela spokojeni a chtěli byste něco změnit.

Koučování - a stejně tak i sebekoučování - je vždycky zaměřené na cíl. Pomáhá nám směřovat k něčemu, co chceme, čeho chceme dosáhnout, kam se chceme dostat.

Můžete ovlivnit svět kolem sebe, ve kterém žijete? Anebo naopak svět ovlivňuje vás, a vy se mu můžete pouze přizpůsobit? Jaký je váš vliv, váš dopad na to, co se kolem vás děje?

Newsletter zdarma

Chcete dostávat na váš e-mail newsletter o koučování "Cesta k úspěchu" každý měsíc zdarma? Zaregistrujte se zde: