Leden 2023: Byla vaše změna úspěšná?

30.12.2022

Celý uplynulý rok jsem vás ve svých newsletterech provázela procesem změny. Dozvídali jste se, jakými stádii je třeba projít, pokud chcete změnit nějaké své chování, nežádoucí návyk nebo zlozvyk. Zjišťovali jste, co je ve které fázi důležité, na co se zaměřit, a jak se vyvarovat předčasnému selhání.

Pokud jste tohoto "průvodce" využili k naplánování a realizaci nějaké vlastní změny, jsem potěšena. Pokud nějakou změnu ve svém životě teprve plánujete (a začátek nového roku je k takovým úvahám vždy tou nejvhodnější dobou), můžete se vrátit k mým starším článkům z roku 2022, které najdete na těchto stránkách.

Jak poznáte, že vaše změna byla skutečně úspěšná?

Už jste se dozvěděli, že šestistupňový model změny podle amerického psychologa J. O. Prochasky (prekontemplace - komtemplace - příprava - akce - udržení - ukončení) není lineární, ale spíš spirálovitý. Úspěšná změna často vyžaduje několik cyklů, naše selhání a relapsy nás často vrátí o jedno, nebo i o několik stádií zpět. Není to však pohyb v kruhu, ale po spirále. Každý nový cyklus nám dává příležitost se učit a posouvá nás blíž k žádoucímu cíli.

Jestliže byla změna skutečně úspěšná, můžeme nakonec z cyklu změny vystoupit. Bývalé zlozvyky už pro nás nepředstavují žádné pokušení nebo hrozbu. Disponujeme plnou důvěrou v to, že vše zvládneme a nové chování udržíme. Cítíme se od dřívějšího nežádoucího chování zcela osvobozeni.

Ne každé problematické chování ale lze takto úspěšně ukončit. Některé návyky (zejm. typu závislostí) nejde definitivně ukončit. Změnu, které jsme dosáhli, musíme dlouhodobě udržovat, někdy už po celý život.

Toto jsou čtyři důležitá kritéria, podle kterých poznáte, že je váš problém ukončený:

1. Máte vybudovaný nový sebeobraz. Sami sebe vnímáte jinak, jako jiného člověka, než před zahájením změny. Nejste už například "ten, který se snaží přestat kouřit", ale "ten, kdo žije zdravý život bez cigaret".

2. Váš předchozí nežádoucí návyk nebo zlozvyk už pro vás nepředstavuje žádné pokušení. Můžete například trávit čas ve společnosti kuřáků, aniž byste pocítil touhu si znovu zapálit.

3. Máte vnitřní jistotu, že to zvládáte. Nepronásledují vás žádné pochybnosti ani obavy z relapsu. Ve svém novém chování jste "zabydlený", cítíte klid a sebedůvěru.

4. Máte vybudovaný nový, zdravější životní styl. Ten kromě neexistence původního zlozvyku často obsahuje více změn, například jste navázali nové vztahy, začali se věnovat novým činnostem, pohybujete se v jiném prostředí, naučili se nové dovednosti ...

Do nového roku 2023 Vám přeji, ať se Vám všechny Vaše kýžené změny podaří úspěšně ukončit, ať prožíváte radost a spokojenost z života, jaký žijete, a ať tuto radost a spokojenost přenášíte i do svého okolí.

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!