Moje představení

Kdo jsem a proč se zabývám koučováním

Jmenuji se Irma Bohoňková.

Jsem profesionální kouč, mentor, supervizor, lektor a konzultant.
Mým mottem je:

"Chytíš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden večer. Naučíš-li ho chytat ryby, nasytíš ho na celý život".

Jsem tedy člověk, který učí lidi chytat ryby! 

Jsem také dlouholetá členka Mezinárodní federace koučů ICF a držitelka certifikace PCC (Professional Certified Coach). K mým klientům patří firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Svým klientům pomáhám v naplňování jejich vizí a cílů a v dosahování úspěchu v práci i v životě. Ke koučování mě přivedl hluboký zájem o možnosti lidského růstu a nacházení životní rovnováhy.

Můj přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe a na svůj život a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. K tomu jako kouč svým klientům napomáhám vhodně kladenými otázkami, strukturováním situace a podporováním kreativity při hledání nových cest a postupů. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta. Koučink v mém pojetí není cestou slzavým údolím, ale příjemným a radostným zážitkem. Ve své práci se vždy řídím etickým kodexem ICF.

Kromě koučování vedu kurzy a tréninky pro firmy a pro neziskové organizace. Učím na nich manažery dobře vést a motivovat lidi a efektivně komunikovat. Jsem nadšeným zastáncem a propagátorem koučovacího stylu vedení lidí.

Jako své hlavní poslání nyní vnímám to, že pomáhám koučům stát se opravdovými profesionály. Jsem lektorkou ICF akreditovaného výcviku AXIA Profesionální koučování (Level 1  a Level 2 akreditace). Jako mentor pomáhám ostatním koučům připravit se na získání nebo obnovu ICF certifikace na úrovni ACC a PCC. Jako supervizor podporuji kouče i jiné pomáhající profesionály v jejich profesním rozvoji.

Vzdělání a kvalifikace

Vystudovala jsem psychologii na FF UK a management na VŠE v Praze. Jako kouč jsem absolvovala rekvalifikační kurz Akreditovaný profesionální kouč a prestižní mezinárodní program TASC (The Art and Science of Coaching) kanadské Erickson College International pod vedením Ph.D. Marilyn Atkinson, prezidentky Erickson College. V roce 2011 jsem splnila náročné podmínky ICF pro udělení mezinárodně uznávaného titulu PCC (Professional Certified Coach). Kromě toho jsem prošla tréninkem trenérů, absolvovala další akreditované výcviky v koučování a řadu kurzů a výcviků v oblasti komunikačních dovedností, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. V roce 2016 jsem úspěšně ukončila akreditovaný výcvik supervize pro pomáhající profese. V roce 2022 jsem absolvovala výcvik PCC Markers Assessor Training u ICF a stala se tak kvalifikovaným hodnotitelem závěrečných praktických zkoušek na úrovni ACC a PCC. 

Praxe

V letech 1995 - 2006 jsem působila na manažerských pozicích ve velké nadnárodní společnosti, kde jsem nasbírala řadu zkušeností se zaváděním nových projektů, především v oblasti řízení lidských zdrojů (např. personální a manažerské audity, 360° Feedback, Assessment a Development Centra ...) Zde jsem také získala první zkušenosti jako interní kouč a lektor. Od roku 2006 jsem "na volné noze" a provozuji vlastní koučovací, supervizní a poradenskou praxi. Mám řadu zkušeností s koučováním manažerů jak ve velkých společnostech, tak i v malých a středních firmách a v neziskovkách. Věnuji se rovněž podpoře svých klientů v náročných životních situacích (životní koučink) a při hledání optimální pracovní kariéry (kariérový koučink). Poskytuji supervizi pro pracovníky v pomáhajících profesích. Vedle toho působím jako poradce pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a věnuji se lektorské činnosti (vedení výcviků v koučování, kurzů soft skills a manažerských dovedností).

Specializace a zaměření

Manažerský (executive, leadership) koučink, výkonnostní koučink, koučink pro podnikatele, týmový koučink, kariérový koučink, životní koučink. Vedení kurzů a tréninků v oblasti manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Příprava interních koučů. Mentorské koučování. Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách. Supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích a pro organizace v oblasti sociálních a zdravotních služeb a neziskového sektoru.

Moje publikace

Sám sobě koučem. Poznání, Olomouc 2010

Manažer koučem, Portál, Praha 2022 


Kouč Irma Bohoňková
Kouč Irma Bohoňková

Ochrana Vašich osobních údajů

Vážení klienti, když využíváte mé služby, svěřujete mi různé informace o vás, včetně vašich osobních údajů. Abyste měli jistotu, že vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí, zpracovala jsem tyto

Zásady ochrany osobních údajů

  • Osobní údaje klientů zpracovávám pouze za tím účelem, abych vám mohla poskytovat kvalitní služby v oblasti koučování, mentoringu, supervize, poradenství a vzdělávání.
  • Uchovávám pouze nezbytně nutné údaje o klientech.
  • Newslettery, informační a marketingové emaily zasílám svým klientům a dalším zájemcům pouze na základě jejich vyžádání nebo na základě výslovně uvedeného souhlasu. Obsahem těchto emailů jsou pouze informace, týkající se mnou poskytovaných služeb.
  • Každý, komu takové materiály zasílám, má právo kdykoli jejich další zasílání odmítnout, a to způsobem, který je v materiálu uvedený, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z mých kontaktních údajů, uvedených na tomto webu.
  • Osobní údaje klientů nezpřístupňuji žádným jiným osobám nebo subjektům, pokud mě o to klient výslovně nepožádá a neudělí mi svůj souhlas.
  • Reference od klientů na svých webových stránkách uvádím pouze s jejich souhlasem a zásadně v anonymizované podobě.
  • Všechny údaje, které o svých klientech uchovávám, ať už v elektronické nebo papírové podobě, jsou zabezpečené před neoprávněným nebo nahodilým přístupem.
  • Údaje o klientech uchovávám po dobu smluvního vztahu, a poté po dobu maximálně 3 let.

Tyto zásady jsou v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost 25.5.2018.