Reference

Co o mně řekli moji klienti

David, absolvent mentorského koučování

„U Irmy Bohoňkové jsem absolvoval mentorinkové hodiny pro potřeby mé certifikace v koučování. Oceňuji její upřímnost, tah na branku a schopnost konstruktivní zpětné vazby. Na naše setkání byla vždy velmi dobře připravená a dokázala vystihnout to nejdůležitější."

Věra, účastnice výcviku v koučování

Irma je profesionálka, obdivuji její schopnosti nejen koučovací, ale také to, jak dokázala o věcech strukturovaně mluvit bez použití materiálů, držet koncept a naši pozornost, všechno jasně a srozumitelně podat a způsob její výuky byl pro mě velice příjemný."

Martina, klientka koučování, regionální manažerka

Přesto, že jsem k zahájení individuálního koučování přistupovala bez jakéhokoli očekávání, paní Bohoňková a její naprosto profesionální přístup úplně otočil mé vnímání této disciplíny. Během několikaměsíčního setkávání mi pomohla podívat se na pracovní problémy z jiného úhlu a vždy mě navedla k hledání řešení. Zpětně jsem si tak uvědomila některé chyby, kterých jsem se dopouštěla a mohla jsem začít pracovat na jejich odstranění. S koučováním jsem byla velmi spokojená.“

Martin, účastník supervize, vedoucí krajské pobočky státní organizace

S paní Bohoňkovou jsme úspěšně spolupracovali tří roky. V uvedeném časovém úseku v naší organizaci vedla 4 supervizní skupiny. Paní Bohoňková je velmi zkušenou odbornicí. Při každém setkání byla dodržena domluvená zakázka, popřípadě bylo možno kontrakt v průběhu supervize upravit na základě dohody a aktuálního požadavku. Vždy jsme dostali dostatek prostoru ke sdělení vlastních postřehů a návrhů. Za sebe určitě doporučuji služby paní magistry Bohoňkové využít. Osobně si vážím přístupu, který nacházel řešení problematických situací v rámci týmové supervize vedoucích pracovníků. Je zřejmé, že naše spolupráce vedla k posílení pracovních vztahů a podpoře celého týmu. Z této doby si prostřednictvím uvedené supervizorky odnáším vzpomínky, které by se daly transformovat do pojmů profesionalita, spolehlivost a důvěrnost."

Dana, manažerka vzdělávání

S paní Bohoňkovou jsme realizovali sérii seminářů pro vedoucí zaměstnance na téma rozvoje manažerských dovedností. Odezva účastníků byla bezprostřední, zajímali se o využívání poznatků psychologie v denním kontaktu s podřízenými, zvlášť je nadchly možnosti koučovacího přístupu, které měli možnost v praktickém tréninku vyzkoušet. Paní Bohoňková působí velmi přirozeně, neformálně pracuje s informacemi, vede účastníky k poznání sama sebe a k práci na sobě. Za její dlouholeté zkušenosti si jí velice vážíme a oceňujeme její osobitý přístup."

Petra, klientka koučování, podnikatelka

Díky koučování s Irmou Bohoňkovou jsem získala větší sebevědomí v mém podnikání, zlepšila jsem komunikaci se zákazníky a naučila jsem se lépe organizovat svůj čas. To se už za několik měsíců projevilo ve zvýšení tržeb. Při koučování jsem si uvědomila spoustu základních věcí, které mě posunuly dopředu. Líbilo se mi cílené zaměření na konkrétní chyby v mém podnikání, které jsem dělala. Oceňuji domácí úkoly, které mě donutily přemýšlet nad věcmi, které mám v hlavě, a vypracovat pár skutečných plánů, nad kterými jsem dřív jen přemýšlela, že je jednou někdy udělám. S koučováním jsem byla moc spokojená."

Blanka, absolventka mentorského koučování

S Irmou jsem pracovala cca rok na rozvoji mých koučovacích kompetencích. Ocenila jsem na našich schůzkách její strukturovanost, která mi umožnila se zaměřit na sledovanou kompetenci (koncentrovat na sledované oblasti pro mé zlepšení). V jejím přístupu oceňuji profesionalitu a schopnost podporovat mé silné stránky. Tento postup vnímám jako jedinečný pro získání mé certifikace PCC. Za dobu své praxe mám možnost srovnávat postupy různých mentorů, supervizorů a koučů. Právě struktura a podpora silných stránek mi umožnila posílení sebejistoty v mé profesi profesionálního kouče ICF.

Petr, účastník rozvojového programu pro manažery

„Jsem majitelem středně velké firmy. Absolvoval jsem dříve už několik manažerských kurzů, ale když jsem se pak vrátil do firmy, většinou jsem zase zapadnul do vyjetých kolejí a nic se nezměnilo. V dlouhodobém rozvojovém programu po každém školícím bloku následovaly dvě individuální koučovací schůzky, na kterých jsme spolu s Irmou probírali, co a jak chci skutečně udělat nebo změnit a jak na to konkrétně půjdu. Vždycky jsem odcházel s nějakými konkrétními úkoly a snažil se na nich pracovat, protože vím, že se mě kouč příště zeptá, co jsem udělal a jak jsem s tím spokojený :-). Nejužitečnější pro mě byly bloky "Motivování zaměstnanců" a "Hodnocení a zpětná vazba". Myslím, že výsledky ve firmě jsou skutečně viditelné."

Jiří, účastník semináře

Díky semináři o koučování, který jsem absolvoval pod vedením paní Bohoňkové, jsem začal přemýšlet o tom, jak změnit způsob vedení lidí ve své firmě. Měl jsem dřív pocit, že musím mít všechno pod kontrolou a že musím lidem přesně říci, co mají udělat a pak že je musím stále kontrolovat. Potom jsem se divil, že mí lidé nejsou aktivní, že nikdy neudělají nic navíc, měl jsem pocit, že jim na firmě vůbec nezáleží. Seminář mi "otevřel oči" a teď to zkouším jinak. Delegoval jsem víc úkolů, dal jsem lidem víc důvěry. Chci po nich výsledky, ale už jim nestojím pořád za zády. Zavedl jsem pravidelné schůzky, kde je informuji o tom, jak si firma stojí. Zdá se, že to funguje!"

Kateřina, klientka koučování, podnikatelka

Díky koučování jsem dosáhla důležité změny mého současného podnikání k lepší a efektivnější práci, především tak, abych se cítila mnohem lépe sama za sebe. S koučováním jsem byla velmi spokojená, líbí se mi citlivý a vnímavý přístup Irmy Bohoňkové."

Anna, klientka on-line koučování, účastnice programu pro kandidátky do Evropského parlamentu

Paní Bohoňková si ke mně rychle našla cestu. Dokázala mne vyslechnout, pochopit, poradit a navést zpět na cestu. A dodala mi odvahu! Koučovala mne přes Skype, čehož se někteří mohou bát, ale její empatický přístup překonal i tuto "bariéru". Vřele vám ji doporučuji."

Eva, klientka koučování

„Šla jsem na koučink s tím, že moc netuším, co od toho mám čekat a trochu s obavami, že o sobě budu mluvit s úplně cizím člověkem. Ale Irma Bohoňková během prvního setkání svým přístupem všechny obavy zahnala. Je empatická, milá, profesionální a velmi lidská. Neřekne vám, co a jak máte v životě dělat, jakým směrem se dát, co děláte špatně a co dobře. Ale svými otázkami vás navede, abyste na to přišli sami. Naučí vás se ptát a najít řešení, přemýšlet o věcech jinak než doposud. Vřele doporučuji."

Kristýna, koordinátorka projektu Vítr do plachet

„Na Irmu Bohoňkovou jsem dostala doporučení, protože jsem hledala koučku pro naše klientky v projektu Vítr do plachet, který realizuje českobudějovická Attavena, o.p.s. Klientky jsou maminky, které se snaží vrátit po dlouhé době strávené na rodičovské dovolené do práce a potýkají se tak s různými překážkami. S paní Bohoňkovou řeší svůj osobní nebo profesní život a podle zpětných vazeb, které od klientek mám, jsem moc ráda, že jsem dostala doporučení právě na Irmu. Naše klientky si cení hlavně jejího chápavého přístupu a vřelého jednání a díky její profesionalitě se posouvají dál. Jsem Irmě velice vděčná, že si na naše maminky našla čas."

Markéta, klientka koučování

Koučovacím procesem jsem procházela poprvé. Netušila jsem, jaký to má průběh. Postupnými sezeními s Irmou jsem se stále více těšila na naše schůzky. Za Irmou jsem přišla především s mým osobním životem. Myslím, že setkání splnila má očekávání - hodně věcí jsem začala měnit, a hlavně se mi to daří! Paní Irmy Bohoňkové si velice vážím a jsem ráda, že jsem ji poznala a děkuji za respekt ke mně i mým cílům, její empatii a podporu. Osobně si vážím jejího přístupu, optimismu a jasného směřování. Jsem velice spokojená, moc doporučuji všem!"


Jan, klient koučování, ředitel výrobního závodu

Největší přínos pro mě mělo "koučování na živo". Paní Bohoňková se mnou strávila pracovní den a sledovala, jak jednám s lidmi, jak vedu poradu apod. Pak jsme vše společně rozebrali a dostal jsem velmi užitečnou zpětnou vazbu. Člověk má řadu věcí zautomatizovaných a už si vůbec neuvědomuje, jak je dělá nebo jak to působí na druhé lidi. Koučování na živo můžu rozhodně doporučit!"

Karel, klient koučování, výrobní ředitel

Absolvoval jsem několik koučovacích setkání s Irmou Bohoňkovou. Byla to pro mě výborná možnost na pár hodin se zastavit v každodenním shonu a uvažovat o koncepčních věcech. Pomáhalo mi věci, o kterých přemýšlím, jasně pojmenovat, mluvit o nich nahlas, ujasnit si cíle, ujasnit si, co mohu sám ovlivnit a naplánovat si konkrétní kroky. Bylo by užitečné dělat to pravidelně, asi bych se měl naučit koučovat sám sebe :-)"

Milan, klient koučování, facility manager

Koučování s paní Bohoňkovou mi "otevřelo oči" v pohledu na své spolupracovníky, jejich výkon, přednosti a nedostatky, a dalo mi impuls ke změnám v personálním obsazení mého útvaru. Díky nápadům a podnětům, které jsem si z koučování odnesl, se mi postupně daří dosahovat určitých změn v myšlení mých podřízených a v jejich pocitu zodpovědnosti, i když k dosažení optimálního stavu to určitě bude ještě dlouhá cesta."