Listopad 2022: Kdo vás podpoří na cestě ke změně?

31.10.2022

Na cestu ke změně nežádoucího návyku nebo zlozvyku se můžete vydat sami. Ještě lepší ale je, když máte kolem sebe lidi, kteří vás v tom podpoří.

Chování je nakažlivé

Mnohé psychologické výzkumy ukazují, že jsme ovlivňováni druhými lidmi více, než si myslíme, a než bychom byli ochotni připustit. Lidské chování je totiž nakažlivé. Určité věci děláme prostě proto, že je vidíme dělat i ostatní. Když nastane nějaká mimořádná situace a nejsme u toho sami, nejdříve čekáme, co budou dělat ostatní, a pak teprve zareagujeme sami.

To platí i pro naše návyky a zlozvyky. Je například prokázáno, že obezita je nakažlivá. Když se začneme často pohybovat ve společnosti obézních lidí, je velmi pravděpodobné, že začneme sami přibírat na váze. Tím, že se díváme na ostatní okolo sebe, si totiž ve své hlavě změníme obraz přijatelného typu postavy, přijatelné velikosti porcí i složení jídelníčku. Podobně "sociálně návykové" je třeba nadměrné pití, kouření a další nežádoucí návyky.

Chceme-li sami něco změnit, musíme dávat pozor na sociální signály a vliv skupiny nebo skupin, jejichž jsme členy. Ty totiž dokážou naši změnu buď podpořit a usnadnit, nebo ji naopak zhatit.

Jakou roli hrají lidé okolo vás?

Lidi kolem nás můžete z hlediska změny, o kterou se snažíte, rozdělit do tří kategorií:

1. Spojenci

Spojenci jsou lidé, kteří vědí, o jakou změnu ve svém životě usilujete, věří, že jste schopni to dokázat a otevřeně vás v této změně podporují svými slovy i činy.

Mohou to být vaši blízcí či vaši přátelé. Mohou to být i lidé "zvenku", například váš kouč. Mohou to být vaši fanoušci, kteří vám drží palce, dodávají vám motivaci a sílu (například podpůrné skupiny na sociálních sítích).

Ne všichni vaši blízcí a přátelé jsou však automaticky vašimi spojenci. Někteří patří do následujících dvou kategorií.

2. Komplicové

Komplicové jsou lidé, kteří vás (ať už vědomě nebo nevědomě) udržují ve starých kolejích a podporují ve vašich nežádoucích návycích a starých vzorcích chování. Komplicem může být kolega, který vám vždycky nabídne o přestávce cigaretu, i když ví, že se snažíte přestat kouřit. Komplicem může být vaše maminka, která vám pokaždé naloží na talíř šest knedlíků, přestože jste jí už tolikrát říkali, že chcete zhubnout. Kamarádka, která si s vámi opakovaně dává schůzku v nákupním centru, přestože ví, že bojujete s tendencí utrácet víc, než si můžete dovolit. Spoluhráč z volejbalu, který vás po tréninku vždycky láká do hospody.

Komplicové se sice často tváří jako vaši přátelé, ale lidé, kteří vás podporují ve vašich slabinách, nejsou skutečnými přáteli.

Někteří komplicové dokážou být velmi agresivní a vynakládají aktivní úsilí, aby vás u nežádoucích návyků udrželi. Svádějí vás, a pokud se snažíte odolat, zahrnují vás výčitkami nebo posměšky. Těm jde většinou jen o to, udržet vás na vlastní úrovni nesprávných rozhodnutí ("Cože, tak ty bys chtěl být lepší než já?")

3. Nezúčastnění

V roli nezúčastněných pozorovatelů jsou ti pro vás důležití lidé, kteří do vaší snahy o změnu nijak nezasahují, protože:

  • Nevědí, že chcete něco změnit,
  • Jsou příliš zdvořilí nebo ohleduplní, aby vás upozornili na vaše nevhodné návyky nebo chování a tváří se, že o ničem nevědí nebo že se vlastně nic neděje. Tím se vlastně de facto mohou stát "mlčícími komplici", kteří vás v nevhodném chování nepřímo podporují.

Vytvořte si podpůrný tým

Pokud tedy chcete, aby mocné sociální síly působily ve váš prospěch, potřebujete udělat několik věcí:

  • Ujasněte si, kdo je kdo

Kdo je komplic a kdo přítel. Promítněte si svůj současný společenský život a zrevidujte okruh svých kontaktů. Kteří lidé se vám opravdu snaží pomoci? Kteří jen nezúčastněně přihlížejí? A kteří vás naopak ve vašich zlozvycích aktivně podporují?

  • Předefinujte, co je "normální"

Nenechte se ovlivnit lidmi, kteří vám říkají "To je normální" nebo "To přece dělají všichni", jen aby tak zdůvodnili a ospravedlnili své vlastní nesprávné chování nebo své zlozvyky. Nazývejte věci tak, jaké doopravdy jsou. Přestaňte se srovnávat s "normami" druhých a ujasněte si, co chcete, aby bylo vaší normou. Položte si otázky: Jak se chcete doopravdy cítit? Jak chcete žít? Kým chcete být?

  • Změňte své komplice ve spojence

Nečekejte od druhých lidí, že sami uhodnou, co potřebujete. Musíte jim přesně říci, co chcete a co od nich žádáte. Upozorněte lidi kolem sebe, že a v čem se chcete změnit. Dejte svým "mlčícím komplicům" svolení, aby promluvili, požádejte je aktivně o zpětnou vazbu.

Promluvte si s vašimi nejdůležitějšími komplici "od srdce" a požádejte je o pomoc. Neobviňujte je, ale vysvětlete jim, jakým způsobem vám komplikují vaše úsilí o změnu. Požádejte je o jiný, zdravější vztah. Podrobně jim vysvětlete, co byste od nich potřebovali.

Pokud narazíte na skutečně zatvrzelé a neochotné komplice, nezbyde nic jiného, než se od nich (alespoň dočasně) distancovat, prostě se s nimi přestat stýkat.

  • Získejte více spojenců

Najděte ve svém okolí takové lidi, kteří sdílejí vaše současné nebo budoucí zdravé a žádoucí návyky, a snažte se trávit více času v jejich společnosti.

Najděte lidi, kteří usilují o podobnou změnu jako vy - můžete s nimi sdílet své cíle a vzájemně se podporovat. Najdete je jak ve svém okolí, tak třeba na sociálních sítích. Vstupte do organizací a diskusních skupin, které sdružují lidi s podobnými cíli.

Požádejte dosud nezúčastněné pozorovatele o aktivní podporu.

Jakmile máte svůj podpůrný tým, můžete jeho členy aktivně požádat o pomoc či podporu například v tom:

  • aby něco dělali společně s vámi,
  • aby vám pomohli změnit uspořádání vašeho domova nebo pracoviště,
  • aby vás sledovali a dávali vám zpětnou vazbu.

Co důležitého jste si uvědomili po přečtení tohoto článku?

Kdo konkrétně může podpořit Vás na Vaší cestě ke změně?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!