Prosinec 2022: Jak udržet změnu?

30.11.2022

Při změnách nežádoucích návyků nebo zlozvyků často není nejobtížnější změnu zahájit, ale vydržet, zabránit relapsu, nesklouznout zpět k původnímu chování. Jak výstižně podotknul jeden klient: "Přestat kouřit je snadné - dělám to každý den!"

Fáze udržení

Předposlední fází na cestě k úspěšné změně je tedy její udržení. Tato fáze není statická, ale vyžaduje od nás další aktivní kroky. Sklouznout zpět ke starým návykům a problematickému chování je totiž velmi snadné. Čeká nás mnoho úskalí, překážek, svodů a lákadel. Je těžké jim nepodlehnout, když s nimi nepočítáme a nejsme na ně připravení.

Největšími hrozbami pro úspěšné udržení změny bývají:

Společenské tlaky - druzí lidé, kteří nás od změny odrazují a snaží se nás stáhnout zpátky (naši komplicové).

Mimořádné situace, kdy musíme čelit neobvyklému a intenzivnímu pokušení (například když se snažím snížit svoji nadváhu a omezit sladkosti, a jsem pozvaná na svatbu, kde se stoly pod nejrůznějšími dobrotami jen prohýbají).

Stres a únava - jsme-li unavení a vyčerpaní, podléháme pokušení sklouznout do starých kolejí mnohem snáze.

Naše vlastní vnitřní bloky - například přehnaná sebejistota, nízká míra asertivity a neschopnost říkat jasné "ne", přehnaná potřeba zavděčit se druhým a být s nimi zadobře, sebeobviňování, negativní myšlenky ...

Podpůrné procesy ve fázi udržení

Jaké konkrétní kroky můžeme tedy dělat v této fázi změny?

  • Neustále si připomínat a posilovat svůj závazek - proč se chci změnit, proč to dělám, k čemu to bude v mém životě dobré, jaké všechny výhody mi to přinese,
  • Sledovat, oceňovat a chválit se i za drobné dílčí pokroky a úspěchy - opakujte si, co už jste udělali, přiznejte si své úspěchy a odměňte se za ně,
  • Stále pokračovat v kontrole a přizpůsobování svého vnějšího prostředí - nepokoušejte zbytečně svoji vůli a nevystavujte se "svůdným" podnětům,
  • Pracovat na vytvoření nového životního stylu, který je v souladu s vaším novým, žádoucím chováním. Zasadit žádoucí změnu do celkového kontextu svého životního stylu,
  • Udržovat a rozšiřovat podpůrné vztahy a sociální kontakty,
  • Spojit se s někým jiným, kdo usiluje o podobnou změnu,
  • Identifikovat kritické situace a předem si připravit a promyslet, jak přesně se v nich budete chovat (například jak dlouho zůstanete na té svatbě, co si tam dáte k jídlu, jak zareagujete, když vám někdo bude nabízet sladkosti ...).

Důležité je, abyste si stále připomínali, že změna je dlouhodobý proces. Buďte trpěliví a zbytečně nespěchejte a netlačte sami na sebe. Nechtějte zázraky na počkání.

A pokud přece jenom klopýtnete a porušíte svá předsevzetí, nedělejte z toho zbytečné drama. Situaci vyhodnoťte, přijměte ji, neobviňujte se a pokračujte dál podle původního plánu. Dílčí selhání na cestě ke změně jsou normální a přirozená!

Co důležitého jste si uvědomili po přečtení tohoto článku?

Jak konkrétně můžete podpořit udržení Vaší změny?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!