Červen 2022: Hodnoty jako kompas ke změně návyku

11.05.2022

Uvažujete o změně nějakého svého nežádoucího návyku nebo zlozvyku? Minulý newsletter jsem zakončila doporučením, abyste si sepsali seznam vašich zisků a ztrát:

 • Co vám váš nežádoucí návyk doopravdy dává? Co tímto chováním získáváte?
 • Jakou daň si naopak vaše nežádoucí chování vybírá? Co tím ztrácíte?

Inventura vlastních hodnot

Dalším užitečným krokem může být jakási vnitřní inventura vašich hodnot:

 • Co považujete za své klíčové životní hodnoty?
 • Co je pro vás v životě opravdu důležité?
 • Jaké hodnoty chcete ve svém životě naplňovat a ztělesňovat?

Připomenutí, jak nalézt své skutečné hodnoty, najdete například zde.

Nyní zkuste porovnat své klíčové hodnoty se svým nežádoucím návykem, problémovým chováním, které chcete změnit.

 • Jak se vám daří / bude dařit naplňovat vaše klíčové hodnoty, pokud svůj návyk nezměníte?
 • Které vaše důležité hodnoty jsou díky vašemu zlozvyku v ohrožení?
 • Které vaše důležité hodnoty budete moci lépe naplňovat, když se vám změna podaří?
 • Jakým člověkem byste chtěli být, pokud byste se změnili?
 • Jak se změní vaše vnímání sama sebe, když se vám změna podaří?
 • Jak byste chtěli, aby vás vnímali druzí lidé? Co byste chtěli, aby o vás říkali?

Poslední tři otázky se týkají vaší identity, sebeobrazu. To je způsob, jak vidíme a chápeme sami sebe, kým se cítíme být a jak bychom chtěli, aby nás viděli ostatní.

Všimněte si, jak mistrně pracuje s našim vnímáním sebe sama například reklama na různé návykové látky (cigarety, alkohol ...). Nabízí nám obrázky lidí, s jejichž "image" bychom se pravděpodobně rádi identifikovali (například "tvrdý chlapík", "zábavný a oblíbený společník", "atraktivní a sebevědomá žena" ...), ale pochopitelně zcela pomíjí nežádoucí následky,  zdravotní a sociální dopady propagovaného zlozvyku.

Tip pro sebekoučování

My můžeme nicméně tuto techniku využít v rámci sebekoučování. Vytvořte si svou vlastní žádoucí image. Představte si sama sebe jako herce v reklamě na život, jaký byste skutečně chtěli žít, v reklamě na hodnoty, které byste chtěli ztělesňovat. 

 • Jak by taková reklama mohla vypadat? 
 • Jak byste v ní vypadali? 
 • Co byste dělali a říkali? 
 • Co by bylo kolem vás?
 • Jak by do této představy zapadal váš nežádoucí návyk?
 • Co byste chtěli mít místo něj? Jak jinak byste se v té reklamě chovali?

Co důležitého jste si při čtení tohoto článku uvědomili?

Jak to ovlivnilo vaše odhodlání změnit váš nežádoucí návyk?

Mnoho úspěchů při sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!