Červenec 2020: Co je pro vás v životě důležité?

01.07.2020

V předchozích newsletterech jste si ujasnili některé vaše důležité osobnostní preference, které spoluurčují, jak vidíte svět, jak se rozhodujete a jak fungujete.

Životní hodnoty

Dned se podíváme na další důležitou věc, která ovlivňuje váš život - vaše hodnoty a jejich hierarchie. Co je pro vás opravdu důležité? Co se svém životě potřebujete mít, abyste byli šťastní a spokojení? Za čím si stojíte? Co naopak zásadně odmítáte?

Naše hodnoty do značné míry určují naše myšlení a chování. Zásadně ovlivňují naše rozhodování. Zároveň je to něco, v čem se od sebe různí lidé velmi odlišují. Co je pro jednoho v pořádku, nebo dokonce velmi žádoucí, je pro druhého zcela nepřijatelné. Některé hodnoty jsou společné a sdílené v rámci celé společnosti (lidská důstojnost, rovnoprávnost, lidská práva), jiné můžeme sdílet a předávat v rámci rodiny. Firmy a organizace se často snaží definovat soubor svých klíčových hodnot jako základ své firemní kultury a vodítko pro chování zaměstnanců.

Naše hodnoty nejsou jednou dané a neměnné. První hodnotovou orientaci přebíráme v dětství od své rodiny, později v době dospívání tyto hodnoty podrobíme kritickému zkoumání, některé si ponecháme a některé odmítneme. V různých obdobích našeho života se dostávají do popředí různé hodnoty, v šedesáti letech jsou pro nás důležité jiné věci, než ve dvaceti.

Pro sebekoučování je znalost svých osobních hodnot velmi důležitá. Pomáhá nám jasněji vidět naši motivaci, příčiny naší spokojenosti nebo nespokojenosti, oblasti, ve kterých bychom měli něco změnit.

Test osobních hodnot

Podívejte se na následující tabulku. Jsou v ní uvedené pojmy, které jsou obvykle vnímány jako hodnoty.

sláva svoboda jistota požitek
zábava moc krása nezávislost
uznání rovnoprávnost postavení taktnost
peníze zodpovědnost harmonie seberealizace
víra volný čas radost spravedlnost
bezpečí disciplína moudrost riskování
vliv kolegialita čas čest
sebeúcta vztah oblíbenost výkonnost
skromnost výzva statečnost pracovitost
láska zdraví přátelství štěstí
důvěra úspěch věrnost dobrodružství
jednota smysl solidarita důstojnost

Pokud chcete zjistit, které hodnoty jsou pro vás momentálně nejdůležitější, postupujte takto:

 • Vyškrtněte 20 položek. Kdybyste se některých z uvedených hodnot ve svém životě měli vzdát, kterých 20 byste dokázali postrádat?
 • Zopakujte tento krok a vyškrtněte dalších 10 hodnot.
 • Do třetice vyškrtněte ještě jednou 10 hodnot.
 • Zbývá vám 8 hodnot - z těch ještě polovinu vyškrtněte a zbývající čtyři uspořádejte podle důležitosti pro vás:

1 .......................

2. ......................

3. ......................

4. ......................

To jsou vaše klíčové životní hodnoty.

Toto cvičení není jednoduché a přivede vás k hlubšímu zamyšlení, co je pro vás v životě opravdu důležité. O některých hodnotách jste možná ještě nikdy nepřemýšleli. To je v pořádku. Když se k tomuto cvičení po čase vrátíte, možná změníte názor a dospějete k jinému složení nebo pořadí vašich klíčových hodnot. To je také v pořádku - sebekoučování je neustálý proces, v němž se naše poznání a uvědomění stále prohlubuje.

Důležité nyní je, co tyto čtyři klíčové hodnoty pro vás znamenají. Vezměte nyní jednu hodnotu po druhé a položte si otázky:

 • Kde se v současné době nalézá tato hodnota ve vašem životě?
 • Jakým způsobem se vám ji v současném životě daří naplňovat?
 • Kde a jak můžete tuto hodnotu realizovat ve vaší současné práci, ve vašem zaměstnání?
 • Kde a kdy byste tuto hodnotu chtěli naplňovat více, častěji?
 • Jak vám tato hodnota v momentální situaci pomáhá ke spokojenosti?
 • Jaké případné problémy vám tato hodnota přináší? V rodině? V práci? V jiné oblasti vašeho života?
 • Jak moc, jak často tuto hodnotu ohýbáte a potlačujete, abyste vyhověli jiným lidem (partnerovi, šéfovi, kolegům, zákazníkům ...) a dostáli svým úkolům a povinnostem?
 • Co byste mohli udělat pro to, abyste tuto hodnotu prožívali více, častěji?

Ne vždy můžeme to, co je pro nás důležité, rozvíjet neustále a k naší plné spokojenosti. Je úplně normální, že nás okolnosti čas od času nutí žít proti našim hodnotám, odsunout je na chvíli do pozadí. Pokud se to ale děje příliš často, může to být velký problém. Pokud velká část toho, co děláme (nebo si myslíme, že musíme dělat) není v souladu s našimi hodnotami, nebudeme v životě dlouhodobě šťastní.

Nyní jste tedy zjistili, co je pro vás důležité, za čím si stojíte a co potřebujete mít ve svém životě naplněné. Možná už vás napadají možnosti, kde a jak byste své klíčové hodnoty mohli více naplňovat a zažívat. Přemýšlejte o tom, ale nedělejte tu chybu, že byste chtěli hned všechno změnit. Dejte si na čas a postupujte po malých krůčcích. Mnoha věcí asi nebude možné dosáhnout, nebo si zatím myslíte, že se jich dosáhnout nedá. Třeba by to přece jen bylo možné ...

Žijete v souladu s vašimi klíčovými hodnotami?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!