Koučování pro jednotlivce

Koučink je velmi účinná podpora a nástroj pro řešení řady situací v práci, v podnikání i v osobním životě, zejména takových situací, které jsou pro vás nové, náročné či obtížné. Prostřednictvím dialogu s koučem si dokážete dobře nastavit své cíle a také jich rychle a efektivně dosáhnout. Kouč je váš průvodce na cestě k úspěchu.

Koučování může probíhat jako osobní koučink, telefonický koučink nebo on-line koučink.

Kdy je vhodné využít koučink v osobním životě?

Životní a vztahový koučink

 • Potřebujete nalézt životní rovnováhu?
 • Chcete vyřešit problémy v osobních vztazích?
 • Plánujete udělat důležitou změnu v životě?
 • Chcete dobře zvládnout nějakou důležitou životní situaci?

Kariérový koučink

 • Chcete si vybrat správnou profesi?
 • Chcete změnit zaměstnání?
 • Potřebujete najít práci?
 • Plánujete zásadně změnit svoji kariéru?
 • Uvažujete o zahájení vlastního podnikání?
 • Chcete být úspěšní v nové práci?

Jako kouč vám pomůžu ujasnit si, co doopravdy chcete, určit si priority, nastavit si konkrétní a reálné cíle a také těchto cílů dosáhnout. Také vám pomůžu udržet motivaci a zaměření na vaše cíle, nevzdat to, i když se třeba věci přechodně nedaří.

Při kariérovém koučování vám jako kouč můžu pomoci zmapovat si své silné a slabé stránky, nalézt optimální pracovní uplatnění, vyhledat a získat vytoužené pracovní místo, dobře se připravit na výběrový pohovor nebo na assessment centrum apod. 

Klienti se shodují, že pro ně koučování má ještě další důležité přínosy.

Co tedy pomocí koučování můžete získat?

 • Naplnění vašeho cíle nebo vyřešení problému,
 • Lepší schopnost asertivního jednání a komunikace,
 • Pozitivní přístup a pozitivní myšlení,
 • Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Jak se liší životní koučink od psychoterapie?

Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři - očekává od něj odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny problémů a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní.

Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro "normální", zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval, povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma očima. Koučování je vždy zaměřeno do budoucnosti. Nemá smysl stále se vracet zpět a zkoumat, proč se něco stalo, minulost už stejně nemůžeme změnit. Smysl má podívat se dopředu - co konkrétně chceme, aby bylo v našem životě jinak, co chceme změnit a jak to můžeme udělat.

Chcete se dozvědět více o možnostech koučování nebo se objednat na nezávaznou úvodní schůzku zdarma?