Osobní koučink

Osobní koučink probíhá formou osobního setkávání a dialogu klienta a kouče. Je to vztah dvou rovnocenných partnerů, založený na vzájemné důvěře. Každý z nich je přitom expertem v určité oblasti: Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svůj život, svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit. Zná cíle, kterých chce dosáhnout. Kouč je expertem na oblast koučování. S nadhledem a zkušenostmi z řešení různorodých situací dokáže řešené téma vhodně strukturovat. Klade klientovi v pravou chvíli takové otázky, které mu umožňují podívat se na věc jinýma očima, z jiných úhlů pohledu, uvolnit jeho kreativitu, hledat a nalézat nová a často nečekaná řešení. Kouč přitom nemusí být odborníkem na klientovu práci či profesi. Je však odborníkem na způsob hledání a vytváření řešení.

Jak se postupuje při individuálním koučování?

  • První setkání s koučem, které trvá cca 30 minut, je zdarma a zcela nezávazné. Jeho cílem je zjistit možnosti spolupráce, vyjasnit očekávání a ověřit si "kompatibilitu" mezi klientem a koučem (ne každý kouč "sedne" každému klientovi). Součástí prvního setkání je také dohoda o délce, formě, frekvenci a místě dalších koučovacích schůzek.
  • Následuje objednávka ze strany zadavatele (firma nebo jednotlivec) nebo uzavření dohody o koučování s klientem.
  • V prvním sezení s klientem upřesníme a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cílů dosáhnout.
  • V dalších sezeních hledáme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění cílů. Při každém sezení si zároveň ověřujeme pokroky, kterých již bylo dosaženo, a klient dostává od kouče zpětnou vazbu.
  • Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování a doporučení k dalšímu rozvoji klienta.
  • Jedno sezení s klientem trvá dle dohody 60 - 120 minut, vhodný interval mezi schůzkami je 1 - 2 týdny. Počet schůzek se odvíjí od řešeného tématu a nastavených cílů. Pro "běžná" zadání obvykle dostačuje 5 koučovacích sezení, pro dosažení hlubší a trvalejší změny doporučuji 10 sezení.

Chcete se dozvědět více o průběhu koučování nebo se objednat na úvodní nezávaznou schůzku zdarma?