Koučování pro firmy a organizace

Vnitřní i vnější prostředí firem a organizací se stále mění. Roste tlak na výkonnost a efektivnost. Manažeři i zaměstnanci jsou vystaveni neustálým požadavkům na změnu. 

Aby se lidé začali skutečně jinak chovat, nestačí změnit pouze jejich znalosti a dovednosti.

Koučování je jediný nástroj, který dokáže přímo působit na vnitřní postoje a přesvědčení lidí, ovlivňovat tak jejich vnitřní motivaci a tím dosáhnout skutečné změny v jejich chování.

Pomocí kurzů a tréninků můžeme ovlivnit to, co lidé znají a umějí.

Koučováním můžeme ovlivnit to, co skutečně dělají!

Koučování může probíhat jako osobní koučink nebo jako telefonický či on-line koučink

Kdy je vhodné využít koučování ve vaší firmě nebo organizaci?

Executive / výkonnostní koučink - když chcete:

 • zvýšit pracovní výkonnost (svoji či svých podřízených),
 • určit si vize, cíle, priority,
 • řešit problémy a krizové situace,
 • efektivně řídit projekty,
 • lépe hospodařit s časem,
 • být v dobré kondici, zabránit přetížení a vyhoření.

Leadership koučink - když chcete:

 • zlepšit své manažerské dovednosti,
 • zlepšit své komunikační schopnosti,
 • používat koučovací styl vedení lidí,
 • lépe motivovat své lidi,
 • lépe využít potenciál svých lidí.

Týmový koučink - když chcete:

 • sladit nově vzniklý tým,
 • odstranit problémy v komunikaci týmu,
 • konstruktivně řešit konflikty a náročné situace,
 • zvýšit výkonnost týmu,
 • maximálně využít potenciálu jednotlivých členů a celého týmu.

Koučink pro podnikatele - když chcete:

 • nastavit nebo změnit strategii svého podnikání,
 • úspěšně nastartovat podnikání,
 • řešit problémy a krizové situace.

Koučink v návaznosti na trénink - když chcete:

 • zavést do praxe znalosti a dovednosti získané na kurzu či tréninku.

Ráda si s vámi sjednám osobní schůzku, abych vám blíže vysvětlila, jak koučování funguje a co vaší organizaci může přinést.