Výcviky v koučování pro jednotlivce

  • Chcete se naučit koučovat?
  • Nebo už koučování ve své práci používáte a chcete zdokonalit své koučovací dovednosti?
  • Nebo dokonce uvažujete o kariérové dráze profesionálního kouče?

Cestou je absolvování kvalitního akreditovaného výcviku v koučování.

Sama otevřené výcviky v koučování nenabízím, mohu vám však doporučit osvědčené programy, na jejichž vytváření jsem se podílela a kde také lektorsky působím.


MBA studium PROFESIONÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

Jde o první program v ČR, který kombinuje výcvik v koučování akreditovaný ICF s možností získat titul MBA.

Program obsahuje 11 dní výcviku v koučování, rozdělených do 4 modulů (3 + 3 + 3 + 2 dny). Trvá cca 4 měsíce. Je ukončený testem a praktickou zkouškou. K získání titulu MBA je poté ještě třeba napsat a obhájit písemnou závěrečnou práci.

Absolvováním programu splníte dostatečný počet akreditovaných výcvikových hodin pro získání certifikace ICF cestou ACSTH.

Podrobnější informace a nejbližší termíny programu najdete zde.


Specifický kurz pro kouče

Jednosemestrální program Specifický kurz pro kouče (CST) je postavený na základě požadavků a kompetencí ICF a je tak akceptován pro získání certifikace ICF cestou Portfolio Application

Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče, 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin. Výukové bloky probíhají obvykle v úterý odpoledne po dobu cca 5 měsíců.

Podrobnější informace a nejbližší termíny programu najdete zde.

Chcete se dozvědět více o možnostech výcviku v koučování?