Moderování a facilitace

Připravujete poradu, workshop, chcete uskutečnit brainstorming či "kulatý stůl"?

Externí moderátor / facilitátor vám pomůže:

  • formulovat cíle setkání,
  • definovat a udržet téma,
  • motivovat účastníky ke spolupráci,
  • zmapovat názory skupiny i jednotlivců,
  • nastavit a dodržovat pravidla komunikace,
  • řešit případné konflikty a krize,
  • sledovat dynamiku procesů,
  • volit efektivní techniky týmové práce,
  • interperetovat výstupy.

Cena: 1000,- Kč / hod. + případné náklady na pronájem zasedací místnosti, cestovné a ubytování moderátora.

Chcete si objednat moderování nebo facilitaci?