Moderování a facilitace

Připravujete poradu, workshop, chcete uskutečnit brainstorming či "kulatý stůl"?

Jako externí moderátor / facilitátor vám pomůžu:

  • pozitivně naladit účastníky,
  • formulovat cíle setkání,
  • definovat a udržet téma,
  • motivovat účastníky ke spolupráci,
  • zmapovat názory skupiny i jednotlivců,
  • nastavit a dodržovat pravidla komunikace,
  • řešit případné konflikty a krize,
  • sledovat dynamiku procesů,
  • volit efektivní techniky týmové práce,
  • dospět k požadovaným výstupům.

Soustřeďte se na obsah vašeho týmového setkání, a formu a řízení procesu nechte na mně.

Chcete se dozvědět více o možnostech facilitace nebo si objednat služby facilitátora?