Září 2021: Jak přejít od cíle k plánu?

31.08.2021

Jestliže máme jasný cíl, čeho chceme v některé ze svých důležitých životních oblastí dosáhnout, potřebujeme k jeho dosažení také plán, jasnou strategii, taktiku, posloupnost kroků. Prostě si potřebujeme vytvořit jasný "jízdní řád".

Pokud to neuděláme, náš cíl pravděpodobně zůstane pouze v kategorii nesplněných přání. Nemůžeme se spoléhat, že se to "jen tak stane", musíme pro to něco udělat.

Funkční a nefunkční strategie

Představte si, že jste se například rozhodli změnit práci, ve které nejste spokojení. Vaším cílem je najít si takovou práci, která vám bude dávat smysl, přinášet pocit naplnění a ve které budete moci realizovat své silné stránky. Ale jak toho dosáhnout? Čím začít?

U svých klientů někdy vidím dvě protichůdné strategie, z nichž ani jedna většinou nevede k úspěchu. První z nich je velmi opatrná, vyčkávací strategie. Znamená to: "Zůstanu zatím ve své (neuspokojivé) práci a budu čekat, až se objeví příležitost ke změně". Takový člověk často zůstane u toho, že prohlíží inzeráty na pracovních serverech, ale kupodivu se tam práce jeho snů nějak stále neobjevuje, a když už ho něco zaujme, zjistí, že nesplňuje požadavky, například nemá potřebné vzdělání. Takže ve své (neuspokojivé) práci zůstává stále dál, a časem možná dospěje k závěru, že jeho cíl je nereálný a rezignuje na něj.

Opačnou strategií je "radikální řez". Člověk dá v práci okamžitě výpověď a vrhne se do hledání nového uplatnění. Jenže možní zjistí, že to nejde tak rychle. Čas plyne, úspory docházejí, okolí na něj tlačí, má za sebou pár neúspěšných pohovorů ... Nakonec ho to přiměje k tomu, vzít první práci, která se naskytne, nebo do které ho přijmou. Většinou je to ale práce, která je velmi podobná té předchozí, ze které kvůli nespokojenosti odešel. Někteří lidé tento scénář prožívají opakovaně.

Lepší cestou je vytvořit si strategii, udělat si plán, a pak podle něj postupovat. Mít strategii znamená mít aspoň orientační představu, jakou cestou ke kýženému cíli se chci vydat. Bez ohledu na to, jaký je váš cíl, k němu vždycky mohou vést různé cesty. Ne každá cesta je ale vhodná pro každého člověka. Vy znáte nejlépe sami sebe, vaši osobnost, silné a slabé stránky, vaši výchozí situaci, zdroje apod.

Konkrétní příklad

Možná cesta k nové, lepší práci může vypadat například:

  1. Přihlásím se na rekvalifikační kurz nebo výcvik, abych si doplnil/a kvalifikaci v oboru, který mě zajímá.
  2. Snížím si úvazek v současné práci a tento čas využiju k získání praxe v novém oboru (brigáda, stáž, dobrovolnická činnost ...).
  3. Během této doby získám potřebné dovednosti, a také nové kontakty, které mi umožní dozvědět se o vhodných pracovních příležitostech.
  4. Ještě před ukončením kurzu začnu aktivně oslovovat organizace, ve kterých by se mi líbilo pracovat, a poptávat možnou pracovní příležitost.
  5. Jakmile takovou příležitost najdu, dám výpověď v současné práci.

Pro každý bod strategie je pak třeba si vytvořit konkrétní plán, naplánovat jednotlivé kroky. Plán pro první část výše uvedené strategie může vypadat následovně:

  1. Zjistím, jaké jsou možnosti kurzů nebo výcviků, v jakých jsou termínech, jak dlouho trvají, kolik stojí ...
  2. Ověřím si reference na vybrané kurzy, které se mi nejvíce líbí.
  3. Rozhodnu se pro konkrétní kurz.
  4. Podám si přihlášku.
  5. Zařídím si vše tak, abych mohl/a na kurz nastoupit a úspěšně ho dokončit (například volno v práci, hlídání dětí apod.). 

Ke každému kroku je pak vhodné naplánovat i termín, kdy nebo dokdy ho chcete uskutečnit.

Nakonec si svůj plán můžete opět zkontrolovat pomocí metody SMART:

S = specifický: Je váš plán dostatečně konkrétní? Dokážete si představit, jak budete jednotlivé kroky realizovat?

M = měřitelný: Podle čeho poznáte, že se vám váš plán daří naplňovat? Jak budete měřit pokroky?

A = ambiciózní: Je pro vás váš plán dostatečnou výzvou?

R = realistický: Je váš plán zároveň reálný, je ve vašich silách ho naplnit?

T = termínovaný: Mají jednotlivé kroky konkrétní a reálné termíny?

Tak, a teď už zbývá jen se do realizování vašeho plánu pustit!

Mnoho úspěchů v plánování cesty k Vašim cílům Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!