Únor 2020: Sebepoznání - 1. část

01.02.2020

Kdo jste? Co je pro vás typické?

Jedním z předpokladů úspěšného sebekoučování je znát dobře sám sebe. Každý z nás jsme jedinečným koktejlem vlastností, schopností, talentů, temperamentu, osobnostních předpokladů. Každý z nás funguje nějakým způsobem, má nějaké své silné stránky a nějaké nedostatky. Nic z toho není dobře, nebo špatně. Prostě to tak je. Než se rozhodneme ve svém životě něco měnit, je dobré si nejdříve uvědomit, jak vlastně fungujeme.

Jedním z užitečných nástrojů sebepoznání je MBTI - typologie osobnosti, vycházející z teorie osobnosti C.G.Junga a dopracovaná americkými psycholožkami Myersovou a Briggsovou. S její pomocí můžete zjistit:

 • zda jste spíše extravertní, nebo introvertní typ - z toho vyplývá, jakým způsobem pozorujete svět, jak se vypořádáváte s úkoly a problémy, kde a jak získáváte energii,
 • jakým způsobem přijímáte informace o vnějším světě, jaký úhel pohledu upřednostňujete,
 • jak se rozhodujete a jaké vzorce myšlení přitom využíváte,
 • jaký způsob práce preferujete, jak organizujete sami sebe a svůj život.

Jste extravert nebo introvert?

Tato osobnostní dimenze představuje naši vrozenou tendenci v přístupu k životu. Nemůžeme si vybrat, jestli budeme extraverti nebo introverti, prostě se tak narodíme a nemůžeme to změnit. Co samozřejmě ovlivnit a změnit můžeme, je naše chování. I když jsem introvert, mohu se chovat společensky a přátelsky a naopak. Ani jedna z těchto preferenci není lepší nebo horší, každá má své silné a slabé stránky, své výhody a nevýhody.

Obvykle si extraverty představujeme jako lidi společenské a upovídané, a introverty naopak jako lidi plaché a uzavřené do sebe. Dimenze extraverze - introverze ale zahrnuje mnohem víc, než jen odlišnou míru sociální interakce a potřeby vyhledávat sociální kontakty. Určuje totiž, jak to máme s životní energií - odkud ji čerpáme a kam ji vkládáme.

Extraverti čerpají energii z kontaktů s druhými lidmi, získávají ji z lidí a věcí kolem sebe, a také ji do okolního světa zase zpátky investují. Introvertům naopak čas strávený s druhými lidmi energii vyčerpává. Baterky si dobíjejí v čase, stráveném o samotě nějakou činností, která je zajímá, a energii nejraději směřují do svého vnitřního světa představ a myšlenek. Protože extraverty nabíjí společnost druhých lidí, pochopitelně ji také více vyhledávají, a díky tomu mívají velké množství přátel a známých.

Introverti se dokážou naplno ponořit do nějaké činnosti, plně se na ní soustředit a zapomenout při tom klidně na okolní svět. Naproti tomu extraverti se většinou nedokážou dlouhodobě soustředit na jednu činnost, potřebují častější změnu, rozptylují se vnějšími podněty. Zatímco introverti se raději soustředí vždy jen na jeden úkol, extravertům nedělá problém pracovat na několika projektech najednou a přeskakovat z jednoho na druhý. Extraverti mají rádi, když věci odsýpají a pořád se něco dějě, introverti při práci raději volí pomalejší a stálejší tempo.

Extraverti přemýšlejí nahlas - formulují si své myšlenky tím, že o nich mluví. Introverti naopak přemýšlejí "v duchu" a napřed si svůj názor důkladně promyslí a zformulují, než ho vysloví. Říká se, že pokud nevíte, co si myslí extravert, pravděpodobně jste ho neposlouchali, zatímco pokud nevíte, co si myslí introvert, je to tím že jste se ho na to nezeptali.

Protože se extraverti více a hlasitěji projevují, může se zdát, že je jich v populaci většina, ve skutečnosti je to zhruba půl na půl. Někteří introverti se ale - protože to například jejich práce vyžaduje - naučili navenek chovat velmi extravertovaně, takže to na nich na první pohled nepoznáte. Hlavní rozdíl je ve způsobu, jakým odpočívají a jak si dobíjejí baterky.

Z výše uvedeného vyplývá, že extravertům budou v práci vyhovovat jiné typy úkolů než introvertům, a že se také budou lépe "hodit" na jiné profese. Pokud jste introvert, a děláte typicky extravertní práci (nebo naopak), možná se v ní necítíte dobře a ani nevíte proč.

Máte jasno v tom, jestli jste extravert nebo introvert?

Nakreslete si úsečku a protikladné póly si označte Extravert a Introvert. Označte si co nejpřesněji, kam byste na ni sami sebe umístili. Čím blíže budete středu, tím méně výrazná je vaše preference (nebo možná tím méně ještě znáte sami sebe). Čím budete od středu dále, tím silněji jste o své preferenci přesvědčeni.

Pomoci vám může i tento sebehodnotící dotazníček - u každého výroku si označte, jak moc pro vás platí, a pak porovnejte obě skupiny výroků:

Introvert

 • Přemýšlím raději v klidu bez ostatních.
 • Nejprve myslím, potom mluvím.
 • Rád/a trávím čas sám se sebou.
 • Raději si všechno ještě jednou rozmyslím, než začnu jednat.
 • V práci upřednostňuji menší týmy nebo rozhovory mezi čtyřma očima.
 • Raději napíšu e-mail, než bych zvedl/a telefon.
 • Energii mi dodává čas strávený o samotě.

Extravert

 • Vyslovuji své myšlenky nahlas.
 • Myslím tak, že o dané věci mluvím.
 • Raději se pustím do akce, než o věcech stále přemýšlet.
 • Rád/a trávím čas s ostatními.
 • Mám rád/a velké skupiny a živou diskusi.
 • Energii mi dodává kontakt s ostatními lidmi.

Co jste se o sobě dozvěděli? Co z toho pro vás vyplývá? Odpovídá váš životní styl vašemu vrozenému osobnostnímu typu? Děláte práci, která odpovídá vašemu vrozenému osobnostnímu typu? 

Hodně úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!