Srpen 2021: Jak změnit rozhodnutí na cíl?

01.08.2021

V minulém newsletteru jsme si ukázali, jak identifikovat svoje prioritní životní témata. Pokud jste si tato témata určili a sepsali, možná jste došli k poznání, že v některé z těchto oblastí nejste tak zcela spokojeni a chtěli byste něco změnit.

Od samotného rozhodnutí ke kýžené změně však ještě vede dlouhá cesta. Prvním krokem na ní je stanovit si jasný cíl, čeho vlastně chcete dosáhnout. Dokud je cíl pouze v obecné rovině, je velmi obtížné určit, odkud začít a jaké kroky byste k jeho dosažení mohli udělat. Jak na to?

Sebekoučovací cvičení

Vyberte si  jedno ze svých prioritních témat, kde momentálně pociťujete největší potřebu změny. Kterou oblast vnímáte jako nejnaléhavější? Kde cítíte největší nespokojenost? Co už dlouho odkládáte?

Nakreslete si číselnou škálu od 1 do 10. Kde na této škále se nyní nacházíte, co se týče vaší spokojenosti s vybranou oblastí? 1 znamená "nejsem s tím vůbec spokojený/á", 10 znamená "jsem naprosto spokojený/á". Na této škále si označte:

 • Kde jste teď?
 • Na jakou hodnotu na škále byste se chtěli dostat? Jaký je váš cílový stav? Nemusí to být nutně desítka, možná bude pro vás dostatečnou změnou posunout se na škále o 1 - 2 body.
 • Kdy nebo dokdy byste chtěli tohoto cílového stavu dosáhnout? Poznačte si k danému bodu na škále konkrétní datum.
 • Pokud se vše bude dařit, na jaké hodnotě byste chtěli být ode dneška za rok?
 • A na jaké hodnotě byste chtěli být ode dneška za měsíc?

Nyní si zkuste konkrétněji představit cílový stav, kterého byste chtěli dosáhnout:

 • Jak přesně to bude vypadat, když cílového stavu dosáhnete? Zkuste to co nejkonkrétněji popsat.
 • Jak nebo podle čeho poznáte, že se ke svému cíli blížíte? Jak poznáte, že je cíl dosažený?
 • Kdo jiný to ještě pozná? Jak nebo podle čeho to pozná vaše okolí?
 • Co bude jinak, než teď?
 • Co budete prožívat, jak se budete cítit, když svého cíle dosáhnete?
 • Co budete dělat jinak, co začnete nebo přestanete dělat, až budete v cíli?
 • Zkuste si v duchu představit, že už jste v cíli, že už jste kýženého stavu dosáhli. Co vidíte, slyšíte a cítíte při této představě?
 • Kdybyste si mohli udělat cílovou fotografii, co byste na ní viděli? Co přesně by na ní bylo?

Nyní už by se vám váš cíl měl jevit v jasnějších barvách. Aby byl váš cíl opravdu uskutečnitelný a mohli jste se vydat na cestu k němu, zkuste ho ještě zkontrolovat pomocí metody SMART:

S = specifický. Je váš cíl dostatečně konkrétní? Dovedete si zcela jasně představit, co bude jinak, až ho dosáhnete? Můžete tohoto cíle dosáhnout vlastními silami? Záleží jeho dosažení zcela nebo převážně jen na vás?

M = měřitelný. Dokážete svému cíli přiřadit nějaké měřítko, sledovatelnou hodnotu, podle které můžete určit, jak daleko na cestě k cíli už jste? Některé cíle jsou jasně měřitelné, například v kilogramech, centimetrech, korunách, minutách, rychlosti ... U ostatních cílů si opět můžete pomoci číselnou škálou.

A = ambiciózní / dosažitelný (achievable). Je pro vás váš cíl opravdovou výzvou? Opravdu vám stojí za to se do něj pustit? Stojí vám jeho dosažení opravdu za námahu? Je to skutečně váš cíl, chcete to vy sami, nebo za tím spíš stojí očekávání někoho jiného?

R = realistický. Jak moc reálné je pro vás dosažení tohoto cíle? Je to ve vašich silách? Věříte si, že to zvládnete?

T = termínovaný. Kdy / dokdy chcete svého cíle dosáhnout? Kdy s tím začnete? Kolik času máte k dispozici? Stanovte si pokud možno konkrétní termín nebo datum.

Svůj cíl si zformulujte písemně, někam si ho napište. Písemnou formulaci můžete ještě později upravit či doladit, důležité ale je, abyste svůj cíl opravdu měli zapsaný. Učiníte svůj cíl viditelnějším a hmatatelnějším a zvýšíte svoji chuť ho dosáhnout.

 Nakonec proveďte ještě kontrolu své motivace:

 • Je tento váš cíl skutečně vaším cílem?
 • Jaký smysl se skrývá za vaším cílem?
 • Proč je pro vás tento cíl důležitý?
 • Do jaké míry je tento cíl v souladu s vašimi klíčovými hodnotami? Které vaše hodnoty vám pomůže více realizovat a naplňovat?
 • Když ho dosáhnete, k čemu většímu / vyššímu ve vašem životě to přispěje?
 • Co vás žene dopředu, co vás hlavně motivuje k dosažení tohoto cíle?

Dokázali jste si na základě tohoto cvičení zformulovat jasný a konkrétní cíl ve vybrané prioritní oblasti? Postupně to můžete zopakovat s dalšími prioritními oblastmi, ale nepřežeňte to. Nemá význam honit příliš zajíců najednou, raději se soustřeďte na jeden cíl, třeba zatím malý. Tím, že začnete a uskutečníte jeden cíl, získáte dostatek odvahy, abyste se pustili i do větších životních změn.

Mnoho úspěchů při formulování jasných cílů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!