Říjen 2021: Jak upevnit svůj cíl?

14.09.2021

Dejme tomu, že jste si zformulovali svůj cíl v některé z prioritních oblastí vašeho života. Předpokládejme, že váš cíl splňuje všechny parametry dobře nastaveného cíle, tedy že je:

 • pozitivně zformulovaný,
 • vámi přímo ovlivnitelný,
 • v souladu s vašimi důležitými hodnotami,
 • konkrétní,
 • měřitelný,
 • dostatečně ambiciózní,
 • reálný a dosažitelný,
 • termínovaný,
 • zapsaný.

Zkuste si nyní váš cíl přečíst nahlas. Jak se při tom cítíte? Naplňuje vás váš cíl energií? Těšíte se na jeho dosažení? Máte chuť se do toho okamžitě pustit? Zní váš hlas jasně a rozhodně? Nebo svůj cíl přece jenom vyslovujete poněkud váhavým hlasem? Cítíte se rozpačitě a ne příliš komfortně? V hloubi duše si stejně tak úplně nevěříte, že to dokážete?

Pokud jsou tam stále jisté pochybnosti, pokud svým cílem nejste tak úplně nadšení, možná je ta pravá chvíle se na něj ještě jednou podívat a pokusit se ho upevnit. Jak na to?

Ověřte si, že je váš cíl skutečně pozitivně zformulovaný

Je váš cíl něco, co skutečně chcete, nebo spíš něco, co nechcete? Neobjevují se ve vaší formulaci cíle nějaká negativní slova či formulace (například "přestat", "ukončit", "vzdát se", "omezit", "odnaučit se", "odepřít si", "zbavit se")? Neobjevuje se tam někde slovo "musím" (například "Musím začít žít zdravěji")? Slovo "muset" vyvolává podvědomý odpor. Zkuste ho nahradit slovem "chci", a přidejte hlavní důvod nebo důvody, proč to chcete. Tyto důvody opět zformuluje pozitivně. Tedy ne "Chci žít zdravěji, aby mě nečekalo stáří v nemoci", ale například "Chci žít zdravě, abych byla fit do vysokého věku a mohla trávit aktivní čas s vnoučaty".

Pouze tehdy, když je váš cíl zformulovaný pozitivně, s ním může váš mozek začít pracovat, vaše mysl si ho dokáže představit, vizualizovat. Nastavte si svůj cíl tak, aby představa jeho dosažení byla pro vás skutečně lákavá a přitažlivá.

Zformulujte si svůj cíl v přítomném čase

Zkuste místo budoucího času použít pro formulaci svého cíle čas přítomný. Tedy například místo "Do konce října dokončím svou diplomovou práci" řekněte "31. října mám hotovou a odevzdanou diplomku". Vyhněte se podmiňovacímu způsobu, vyslovte svůj cíl způsobem oznamovacím. Místo "Ráda bych žila zdravěji" zkuste říct "Žiju zdravě a cítím se skvěle".

Proč je to důležité? Formulovat cíl v přítomném čase vám pomůže vcítit se do situace, která nastane, když svého cíle skutečně dosáhnete. Zkuste si už dopředu představit a prožít, že se tak stalo. Stejnou techniku používají například sportovci, když se připravují na důležitý závod. Pokud si dopředu představíme a prožijeme úspěch, naprogramujeme si příslušné "mozkové spoje" na jeho skutečné dosažení.

Začněte

Ať už je váš cíl krátkodobý nebo dlouhodobý, je důležité dát mu první impuls, prostě začít - alespoň s nějakým drobným, malým krokem. Jakmile se rozhoupete k prvnímu krůčku, ty další už pak následují mnohem snadněji. Zeptejte se sami sebe:

 • Co pro svůj cíl podniknu ještě dnes?
 • Co mohu udělat zítra?
 • Co do konce tohoto týdne?

Hlavně ten první krok neoddalujte. Psychologové tvrdí, že realizace jakéhokoliv záměru je nejúspěšnější, pokud se s ní začne v průběhu prvních tří dní od naplánování. Jakmile tato lhůta uplyne, výrazně se zvyšuje pravděpodobnost, že váš cíl zůstane pouze v rovině plánů nebo zbožných přání, a nikdy se nezrealizuje. I ty nejskvělejší cíle a nejdokonalejší plány jsou k ničemu, pokud brzy nenásledují konkrétní kroky.

Mnoho úspěchů na cestě k Vašim cílům Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!