Prosinec 2021: Proč neděláme to, co jsme si naplánovali?

16.11.2021

V minulých newsletterech jsme si ukazovali, jak si určit svoje životní priority, nastavit si správně cíle a převést je do konkrétních plánů.

Ani sebelepší plán ale ještě není zárukou úspěchu. Ve své praxi kouče se často setkávám s tím, že klient odchází s jasným plánem dalších kroků, který si sám zformuloval. Když se ho však zeptám na příštím sezení, ukáže se, že nic z toho neudělal. Naprosto to chápu, i mě samotné se občas stane, že si něco naplánuju a pak to neudělám. Proto se na své klienty nezlobím ani je nekritizuji, ale snažím se jim pomoci pochopit, jaké překážky jim v tom zabránily, a jak by je mohli příště překonat.

Pokud se toto téma týká i vás, pojďme se podívat, co jsou ty hlavní bariéry, které nám brání dosáhnout kýžené změny a udělat to, co jsme si předsevzali.

Vzpomeňte si na konkrétní situaci z poslední doby, kdy se vám něco takového stalo. Kdyby se vás někdo zeptal, proč jste nedodrželi svůj plán, co byste odpověděli?

První kategorií odpovědí jsou výmluvy. Snažíme se jimi oklamat nejen druhé lidi, ale často i sami sebe. Nejčastější výmluva zní "Neměl/a jsem na to čas". Čas ale člověk nikdy nemá, čas si člověk dělá - na to, co považuje za důležité, co je jeho priorita. Další podobná výmluva zní: "Nemohl/a jsem to udělat, protože ..." (a následují nějaké "objektivní" důvody). Správně by toto tvrzení mělo znít "Rozhodl/a jsem se to neudělat, protože jsem dal/a přednost ..... před svým cílem".

Druhou kategorií jsou skutečné příčiny. Přiznat si je už však vyžaduje trochu osobní odvahy a odpovědnosti. Mezi nejčastější patří:

Jsme "chyceni na háček" svých myšlenek a vnitřních přesvědčení

Naše mysl přichází s "důvody", proč nemůžeme / neměli bychom / nesmíme nějaké věci dělat. A přesvědčuje nás, že pokud to uděláme, stanou se nějaké špatné věci. Často jsou to zcela iracionální představy, se kterými se však ztotožníme a necháme se jimi ovládat. (Klientka: "Nemůžu si otevřeně promluvit se svou matkou o ..., protože by jí to zabilo").

Jaké důvody a negativní důsledky vám nabízela vaše mysl, když jste nedodrželi svůj plán?

Možné řešení:

 • Identifikujte a pojmenujte své negativní myšlenky a přesvědčení.
 • Pokuste se je "zneškodnit" tím, že je zpochybníte, vyvrátíte, kriticky prozkoumáte, najdete protidůkazy, najdete alternativní možná vysvětlení ...
 • Položte si otázku, v čem a jak je pro vás takové uvažování přínosné? Jak vám pomáhá dosáhnout vašich cílů? Být člověkem, kterým chcete být?

Vyhýbáme se nepohodě a nepříjemným pocitům

Kroky, které jsme si naplánovali, možná vyžadují, abychom o kousek vystoupili ze své komfortní zóny. Bez toho není žádná opravdová změna možná. Ale zároveň to často přináší pocit nepohody a různé emoce (a jejich fyzické projevy), které jsou nám nepříjemné. (Klient: "Když jsem se vypravil za šéfem do jeho kanceláře, najednou mi začalo bušit srdce a měl jsem takový divný pocit kolem žaludku. Tak jsem se zase vrátil").

Jaké nepříjemné pocity a prožitky nejste ochotni snášet a odradí vás od realizace plánovaných kroků?

Možné řešení:

 • Přijměte své emoce jako normální a přirozené.
 • Připomeňte si, kdy v minulosti se vám povedlo takové pocity překonat, a co pozitivního vám to přineslo.
 • Připomeňte si, proč vlastně chcete dosáhnout svého cíle? Proč je to pro vás důležité? A je chvíle nepohody cenou, kterou jste ochotni zaplatit?

Vzdálili jsme se od svých hodnot

Náš cíl možná není dostatečně propojený s našimi hodnotami. Nebo jsme se svým hodnotám vzdálili, ztratili jsme s nimi kontakt. (Klientka: "Začala jsem si říkat, proč bych to vlastně měla udělat. A nedokázala jsem si na to v tu chvíli odpovědět").

Jaké své hodnoty jste přehlíželi, zapomněli na ně, nechali stranou nebo podle nich nejednali, když jste se rozhodli, že něco neuděláte?

Možné řešení:

 • Vraťte se ke svým důležitým hodnotám a připomeňte si je. Jaké hodnoty jsou za cílem, kterého se snažíte dosáhnout? Pokud tohoto cíle dosáhnete, jaké důležité hodnoty ve vašem životě budou více naplněné? Kým, jakým člověkem chcete být?

Máme špatně nastavený cíl

Možná se snažíme dosáhnout něčeho, co není zcela realistické, nemáme na to (zatím) potřebné zdroje či dovednosti, nebo je to mimo sféru našeho vlivu. Možná jsme netrpěliví a snažíme se postupovat příliš rychle (Klient: "Uvědomil jsem si, že jsem si ukousnul příliš velké sousto").

Jak reálný vám váš cíl připadá na škále 1 - 10? Jak moc je jeho dosažení pod vaší kontrolou? Nesnažíte se změnit něco, co nemůžete ovlivnit? Nenastavili jste si laťku příliš vysoko?

Možné řešení:

 • Vraťte se ke svému cíli a ověřte, jestli skutečně splňuje parametry dobře nastaveného cíle. Není třeba jej upravit?
 • Stanovte si reálnější cíle. Udělejte je menší, jednodušší, snadnější.
 • Zkuste postupovat po menších krůčcích. Jaký nejmenší malý krůček můžete udělat ještě dnes / zítra / tento týden?

Neměli jsme plán B

Nezvážili jsme, jaké překážky se mohou reálně objevit. Nezvážili jsme potíže, které se nám mohou postavit do cesty. Neměli jsme připravené alternativní možné kroky, pokud to skutečně nastane (Klientka: "Asi jsem byla moc optimistická. Mohlo mě napadnout, že se stane ...").

Pokud vám nějaké překážky zabránily udělat plánované kroky, do jaké míry jste je předvídali a jak jste se na ně připravili?

Možné řešení:

Už při plánování dalších kroků si položte otázky:

 • Co by mi mohlo nejspíš zabránit, abych to udělal/a?
 • Co se mi může postavit do cesty?
 • Co mohu udělat, pokud to nastane?
 • Pokud z nějakého důvodu nebudu moci realizovat svůj původní plán, jaké jsou jiné možnosti? Jaké jiné kroky, které by mě přiblížily k mému cíli, mohu místo toho provést?

Která z těchto příčin byla nejspíš ve hře ve vašem případě?

Co důležitého jste si při čtení tohoto článku uvědomili?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!