Květen 2021: Jak jste odolní vůči zátěži?

28.04.2021

Proč se někdo pod tlakem životních okolností a problémů hroutí, zatímco někoho jiného takové události spíše posilují?

Psychologové pracují s pojmem odolnost (resilience), různí odborníci se však zcela neshodnou na její definici. Jsou někteří lidé přirozeně odolnější vůči zátěži, než jiní? Je to vrozená vlastnost? Nebo můžeme svoji odolnost pěstovat a posilovat v průběhu života?

Pro mnohé z nás je to možná právě docela aktuální otázka. Po více než roce s covidem a všemi jeho důsledky na náš život začínají být lidé unavení a vyčerpaní. Sama vidím ve svém okolí, že i největším optimistům pomalu dochází humor a dobrá nálada. Co tedy dělat, abychom to (ještě) vydrželi?

Jedna z definic psychické odolnosti, která se mi líbí, zní: "Odolnost je schopnost reagovat flexibilně a odhodlaně na těžké situace a vycházet z nich silnější, moudřejší a způsobilejší". Tato definice naznačuje, že pouhé přečkání obtížné situace nestačí, pokud není doprovázené i konstruktivní osobní změnou.

Jak vnímáte obtížné situace?

Lidé reagují na stejnou událost odlišným způsobem podle toho, jak ji vnímají. Na každou událost se dá totiž vždy dívat více způsoby, a jde o věc naší volby - můžeme si vybrat, jak se budeme na danou situaci či problém dívat, jak si ji zarámujeme, jak ji budeme sami pro sebe interpretovat. Stejnou situaci můžeme vnímat jako pohromu, jako běžnou nesnáz, jako výzvu nebo třeba jako příležitost se něco nového naučit.

Kromě našeho subjektivního vnímání situace je naše aktuální míra odolnosti ovlivňovaná také řadou vnějších faktorů - může to být třeba délka trvání nepříznivé situace, její závažnost, dostupnost podpory ...

To, jak na obtížné situace reagujeme, je do značné míry spojeno s našimi vnitřními přesvědčeními, které máme o sobě, o světě, o životě. Nízká odolnost může být důsledkem některého nevhodného, kontraproduktivního přesvědčení, například:

  • "Není to moje chyba. Já jsem oběť" 
  • "Nikdy se s tím nesmířím"
  • "Jsem k ničemu. Nemá cenu se snažit o nějakou změnu"
  • "Život by neměl být tak těžký"
  • "Proč zrovna já?"
  • "To se nemělo stát"

Říkáte občas něco takového sami sobě?

Co nám tedy naopak může pomoci naši odolnost posílit? Jaké vnitřní postoje jsou užitečné? Čím můžeme nevhodná přesvědčení nahradit?

Sebepřijetí: "Vnější okolnosti ani nezdary nesnižují mou osobní hodnotu. Moje hodnota zůstává stejná, bez ohledu na to, co se v mém životě přihodí."

Naděje: "Všechno špatné jednou skončí", "Zase bude líp".

Optimismus: "Určitě najdu nějaké řešení, nějaký způsob, jak to zvládnout". "Na všem se dá najít něco dobrého".

Vytrvalost: "Když se nepřestanu snažit, nakonec to zvládnu".

Zachování nadhledu: "Není třeba hned dělat katastrofické scénáře. Co na té situaci můžu sám / sama ovlivnit?"

Sebedisciplína: "Stanovím si reálné cíle a budu na nich postupně pracovat".

Zvídavost: "Co nového mi to ještě přinese?", "Co se o sobě ještě dozvím?"

Humor: "Jaké to má pozitivní momenty?", "Čemu se na tom jednou zasměji?"

Naše vnitřní posilovna

Představte si, že odolnost vůči zátěži je možné posilovat, tak, jako posilujeme své svaly v posilovně na různých cvičebních nástrojích a nářadích. Zkuste si udělat inventuru, jak je vybavená vaše "vnitřní posilovna". Nechybí v ní nějaké důležité nástroje?

Takovými nástroji mohou být:

Druzí lidé. Patří sem lidé, kteří si vás váží, a kterých si vážíte vy. Lidé, které milujete, kterým důvěřujete, před kterými si nemusíte na nic hrát. Z jejich přítomnosti, z kontaktu s nimi čerpáme sílu a energii. Máte jich kolem sebe dost? Můžete zapracovat na zlepšení vztahů s některými blízkými lidmi?

Věci. I některé předměty kolem vás mohou posilovat, pokud jsou spojeny s lidmi, zážitky a pocity, které pro vás hodně znamenají. Můžou to být dárky, které jste dostali, suvenýry z cest, talismany, věci, které jste si nechali na památku po někom, kdo už s vámi nemůže být ... Jaké z takových věcí máte po ruce, ve svém okolí?

Místa. Posilovacím nástrojem může být i pobyt na místě, které pro vás představuje bezpečí, vyvolává šťastné vzpomínky, evokuje příjemné pocity. Může to být nějaké místo ve vašem domově, na zahradě, v přírodě ... Můžete se vracet i do míst, která existují ve vašich představách nebo vzpomínkách, nemusíte tam nutně být fyzicky. Na jaká taková místa se můžete uchýlit?

Organizace. Psychickou sílu můžeme čerpat i z různých spolků, klubů, organizací, podpůrných skupin či akcí s druhými lidmi, kde zažíváme uznání, podporu a úctu. Je to důležitý "posilovací nástroj" zejména pro extraverty. Jste členem nějaké takové organizace či skupiny?

Spiritualita. Pokud jste věřící, může to být vaše náboženství. Pro ateisty to může být nějaká životní filozofie, víra v něco, co nás přesahuje, vyšší moudrost, osobní vzor ... Co takového se nachází ve vašem životě?

V naprosté většině situací nejsme zcela bezmocní. Vždycky máme nějaké možnosti, co udělat, abychom danou situaci změnili, nebo abychom se s ní alespoň zdárně vyrovnali.

A co když situaci opravdu nemohu ovlivnit? Co když nemůžu udělat vůbec nic, abych ji změnila? Psychiatr Viktor Frankl, který přežil hrůzy Osvětimi, napsal tato slavná slova: "Člověku můžete vzít úplně všechno, až na jednu věc: svobodu zaujmout k okolnostem svůj vlastní postoj, zvolit si, jak se bude v jakékoli situaci cítit".

Tak co si zvolíte vy?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!