Duben 2021: Litujete svých rozhodnutí?

31.03.2021

Jak hodnotíte svá minulá rozhodnutí?

Když se podíváte zpět na rozhodnutí, která jste v životě učinili, jaký máte obvykle pocit? Jak je zpětně hodnotíte?

Máte pocit, že jste se většinou rozhodovali správně, a žádného ze svých rozhodnutí nelitujete?

Říkáte si, že ne všechna vaše rozhodnutí se zpětně jeví jako ideální, ale v danou chvíli a s danými informacemi jste dělali to nejlepší, co jste mohli?

Nebo o svých rozhodnutích zpětně stále přemýšlíte, rozebíráte, zda jste se neměli přece jenom rozhodnout jinak, a řady svých rozhodnutí litujete?

Pokud o vás platí ta poslední charakteristika, možná si v duchu často říkáte věci jako:

 • Proč jsem to jen udělal/a?
 • Proč jsem raději neudělal/a ...?
 • Kdybych jen býval/a lépe přemýšlel/a.
 • Byl/a jsem tak hloupý/á, když jsem ...
 • Kdybych jen mohl/a vrátit čas!

Každý asi nějakého svého rozhodnutí občas zalituje. Pokud se to ale děje často, pokud se stále vracíme do minulosti, své myšlenky a činy zpochybňujeme nebo si je vyčítáme, může to být pro náš život velmi kontraproduktivní.

Minulost už totiž nemůžeme změnit, ani svá minulá rozhodnutí už nemůžeme vzít zpět. Z minulých chyb se můžeme poučit, ale nemá smysl nad nimi stále naříkat a odsuzovat se za ně.

Sebekoučovací cvičení

Pokud vás přesto pronásledují pochybnosti či výčitky ohledně nějakého vašeho minulého rozhodnutí, můžete udělat toto:

 1. Rozhodněte se, že tuto záležitost chcete uzavřít.
 2. Uvědomte si, že podobné myšlenky má občas každý člověk. Nikdo není dokonalý, každý máme právo občas udělat chybu.
 3. Zvažte svůj postoj k chybám. Řekněte si, že chyby k životu patří. Připomeňte si, že v minulosti už jste udělali řadu chyb, a nějaké další s největší pravděpodobností ještě uděláte. Důležité je se s důsledky svých chyb konstruktivně vypořádat, z chyb se poučit a zbytečně je neopakovat.
 4. Napravte to, co napravit lze. I když už od chybného rozhodnutí mohl uplynout delší čas, nezůstalo něco, co stále můžete udělat? Například si s někým promluvit, někomu napsat, vysvětlit své pohnutky, omluvit se ...
 5. Zvažte, co vám vaše chybné rozhodnutí naopak dalo. Možná vás dostalo v životě dál, přineslo vám cenné zkušenosti, něco důležitého jste si uvědomili, něco jste se naučili. Zkuste na tom zpětně najít něco pozitivního.

Když lidé vzpomínají na svá chybná rozhodnutí nebo kroky, často říkají věci jako:

 • Byla to pro mě důležitá životní lekce.
 • Ukázalo mi to, co je pro mě opravdu důležité, co jsou moje skutečné hodnoty.
 • Pomohlo mi to ujasnit si své priority.
 • Ukázalo mi to mé silné stránky.
 • Ukázalo mi to, čemu příště věnovat větší pozornost.
 • Ukázalo mi to, na koho se můžu skutečně spolehnout.
 • Naučilo mě to pokoře.
 • Naučilo mě to mít víc pochopení pro ostatní.
 • Hodně jsem se z toho naučil/a.

Co pozitivního byste zpětně na svém chybném rozhodnutí mohl/a najít vy?

Co důležitého jste si uvědomili při tomto cvičení?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!