Duben 2020: Jak zvládáte stres?

01.04.2020

Svět se změnil. Kvůli jednomu neviditelnému viru najednou žijeme a pracujeme v podmínkách, které jsme si před nedávnem vůbec nedovedli představit. Spoustu věcí najednou dělat nemůžeme, a spoustu jiných věcí naopak dělat musíme. Hroutí se řada našich životních jistot. Téměř všichni teď prožíváme určitou míru strachu a obav, a to jak v současnosti, tak směrem do budoucnosti. Máme strach o zdraví a možná i životy svých blízkých. Obáváme se přicházející ekonomické krize, ztráty zaměstnání, poklesu příjmů. Bojíme se o stav demokracie a občanských svobod v naší zemi.

To všechno představuje velký nápor na naši psychiku.

Jak tuto situaci zvládnout? Jak si v ní udržet duševní pohodu? Může nám nějak pomoci sebekoučink?

Věřím, že ano. V první řadě je dobré si uvědomit, jaké jsou naše obvyklé strategie zvládání stresu a zátěžových situací, a zda nám v současné situaci spíš pomáhají, nebo škodí.

Existují dva hlavní typy strategií, jak lidé přirozeně reagují na zvýšený stres nebo zátěž.

Aktivní řešení

První typ strategií je zaměřený na aktivní řešení problému, aktivní zvládání dané situace. Patří k nim například:

Racionální analýza situace

Přemýšlíme o situaci, snažíme se najít příčiny problémů, zvažujeme různé možnosti řešení.

Vytváření plánů

Plánujeme další postup, konkrétní kroky a opatření - co můžeme v této situaci udělat.

Aktivní kroky

Pustíme se do aktivit, které jsme si naplánovali, něco skutečně děláme.

Učení se novým dovednostem

Uvědomujeme si, jaké znalosti a dovednosti nám pro řešení zátěžové situace chybí, a cíleně se snažíme si je osvojit.

Kontrola situace

Snažíme se mít situaci pod kontrolou, pevně v rukách. Zjišťujeme si co nejvíce informací a zaměřujeme se na okamžité řešení problémů.

Sebereflexe

Hledáme vlastní podíl viny v zátěžové situaci. Snažíme se najít vlastní nedostatky a chyby, poučit se z chyb, které podle nás situaci zapříčinily. V důsledku toho jsme schopní vyvodit vlastní odpovědnost za situaci a hledat, co by šlo udělat lépe nebo jak v budoucnu podobné situaci předejít.

Sebekontrola

Snažíme se kontrolovat vlastní emoce a reakce na zátěžovou situaci, ovládat se, nedat na sobě zátěž znát a reagovat s rozmyslem.

Které z těchto strategií mohou být v současné době produktivní, a které kontraproduktivní? Stávající situace se vyznačuje tím, že ji můžeme jen velmi málo ovlivnit. Lidé s preferencí aktivních strategií zažívají frustraci - rádi by získali kontrolu nad situací, rádi by ji aktivně řešili, jak jsou zvyklí, ale zjišťují, že rozsah možných aktivních kroků je omezený a míra nejistoty ohledně budoucího vývoje je tak veliká, že neumožňuje vytváření konkrétních plánů.

Přesto je řada aktivních kroků, které i teď můžeme dělat, například:

  • Pomáhat nějak ostatním, ať už svým blízkým, nebo ohroženým skupinám lidí.
  • Učit se nové dovednosti - například pracovat s on-line komunikačními nástroji, vést jednání na dálku, sledovat výuková videa, číst ...
  • Aktivně posilovat svoji imunitu - vitamíny, pohyb, zdravá životospráva, změna jídelníčku ...
  • Dělat konečně věci, které jsme dlouho odkládali - například udělat si pořádek doma nebo na pracovišti, něco opravit, napsat, přečíst ...

Kontraproduktivně může fungovat strategie sebekontroly, sebereflexe a kontroly situace.

Duševní pohoda

Druhý typ strategií je zaměřený na emoce. Pomocí nich se snažíme uklidnit, odbourat negativní emoce, přijmout situaci, přerámovat ji, dívat se na ni z pozitivnějšího úhlu pohledu. Slouží tedy ke snížení úzkosti, způsobené stresovou situací, k udržení duševní pohody. Tyto strategie jsou více vhodné v situacích, které nemůžeme změnit nebo ovlivnit. Patří k nim například:

Odreagování se

Stresové situace se snažíme kompenzovat jinými aktivitami, které nám zlepší náladu, pomohou nám uvolnit se, dočasně "zapomenout" na stres - třeba sport, procházky v přírodě, čtení, hraní her, sledování filmů a videí, sex ...

Uvědomění si vlastních silných stránek, hodnot, pozitiv

Možná v tuto chvíli nemůžeme nic moc dělat, ale v minulosti už jsme zvládli jiné náročné situace a máme řadu vlastností, schopností a dovedností, které nám pomohou vyrovnat se i s tím, co přijde teď. Můžeme si uvědomit, co je v našem životě důležité, co nám i teď zůstává, o co se můžeme opřít - rodina, partnerský vztah, přátelé, nějaké naše zájmy a koníčky ... Těm teď třeba naopak můžeme věnovat více času.

Smíření se

Zhodnotíme situaci, pojmenujeme si, co v dané chvíli můžeme a nemůžeme ovlivnit. S věcmi, které nemůžeme ovlivnit, se vědomě smíříme. Neplýtváme silami na jejich řešení, dočasně se stáhneme, rezignujeme na aktivní řešení.

Přerámování situace a pozitivní přístup

Snažíme se najít na zátěžové situaci něco pozitivního, v čem může být aspoň trochu dobrá, co mi umožňuje - například odpočinout si, více se věnovat rodině, dělat věci, které jsem dlouho odkládal/a ...

Sdílení

Hovoříme o zátěžové situaci s druhými lidmi, sdílíme své emoce. Požádáme někoho o radu, pomoc či podporu. Rozšíříme si náš často zúžený pohled na situaci. Inspirujeme se tím, jak situaci zvládají druzí lidé, nebo alespoň nalézáme útěchu v tom, že jsme na tom stejně .

Hledání viníků

K vlastnímu uklidnění přispívá i to, když hledáme a nacházíme příčiny našich problémů a strachů v druhých lidech, v nepříznivých okolnostech a podmínkách.

Prvních pět strategií je v současné situaci určitě produktivních a pomáhají nám zvládat úzkost a obavy. Poslední strategie je spíš kontraproduktivní - když najdeme vnější viníky (Číňany, lyžaře, politiky, lidi co běhají po lese bez roušky ...), sice se nám částečně uleví, ale k dlouhodobé duševní pohodě to určitě nepřispívá, spíš v sobě posilujeme negativní emoce (hněv, vztek, výčitky ...).

Existuje hluboká životní moudrost, která se dá vyjádřit slovy:

"Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu, smířím se s tím, co změnit nemohu, a mám moudrost poznat rozdíl".

I když nemůžeme ovlivnit vnější dění, můžeme si zvolit vnitřní postoj, který k němu zaujmeme, a svou reakci na ně.

Závěrem dnešní lekce sebekoučinku tedy malý domácí úkol pro vás:

  • Napište si seznam věcí, které v současné době můžete aktivně dělat / změnit,
  • Vytvořte si plán, které z těchto věcí skutečně budete dělat a jak,
  • Zaměřte se vědomě na některou ze strategií, vedoucích ke zklidnění a posílení duševní pohody.

Mnoho úspěchů i v současné složité době Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!