Červenec - srpen 2022: Příprava na změnu

29.06.2022

Stadium přípravy na změnu

Jestliže na cestě ke změně nějakého svého nežádoucího návyku úspěšně projdeme stadiem kontemplace, dostáváme se do dalšího stadia - vlastní přípravy na změnu.

Poznáme to tak, že stále ještě pociťujeme určitou ambivalenci, ale roste naše jistota ohledně rozhodnutí ke změně. Přestáváme řešit "jestli", a začínáme řešit "jak". Posouváme se od rozhodnutí ke konkrétním krokům. Jsme už odhodlaní k nějaké akci, máme v plánu se do ní v dohledné době pustit, a hledáme nejvhodnější druh akce - co konkrétně začneme dělat.

Ve fázi přípravy se posiluje vnímání výhod změny, a naopak se snižuje vnímání nevýhod změny. "Řeč změny" začíná převažovat nad "řečí statu quo".

Pokud někteří lidé v této fázi selžou a svoji cestu ke změně předčasně opustí, je to většinou proto, že fázi přípravy přeskočili nebo příliš zkrátili a snažili se předčasně "skočit" do stadia akce. Dokud ale nejsme dobře připraveni a nemáme jasný plán, může jakákoliv akce skončit neúspěchem, a to nás může od další snahy o změnu odradit.

Jaké úkoly ve svém sebekoučování tedy máme ve fázi přípravy na změnu a co bychom neměli přeskakovat či urychlovat?

Pokračujte ve svém sebepřehodnocení

K tomu můžete udělat například následující věci:

Udělejte si seznam výhod své změny, napište si ho nebo nějak výtvarně zpracujte, a mějte ho neustále na očích. Vyvěste si ho na nástěnku, přilepte na zrcadlo v koupelně, přicvakněte na ledničku, noste ho u sebe v kabelce nebo v peněžence ...

Vytvořte si nový, funkční obraz svého budoucího "já": Kým budete, pokud se změníte? Jaký váš potenciál vám to umožní využít? K čemu vás to osvobodí? Jak se tím zvýší kvalita vašeho života?

Zvažte, jak bude na vaši změnu reagovat vaše okolí. Kdo vás bude podporovat? Kdo vás bude od změny zrazovat? Kdo vás bude lákat zpět k problémovému chování? Zkuste tyto reakce předvídat a připravit se na ně, aby vás později nezaskočily. Jak byste chtěli reagovat? Co byste chtěli v takové situaci říci?

Udělejte ze změny svoji prioritu. Umístěte ji na svém seznamu cílů hodně vysoko. Je to pro vás důležitá věc! Lidé však mají tendenci odkládat důležité úkoly ve prospěch těch relativně jednoduchých, méně náročných. Co konkrétně můžete udělat, abyste si udržovali svoje zaměření na úspěšné zvládnutí změny?

Dejte sami sobě závazek

Udělejte pevné rozhodnutí - zavažte se sami sobě, dejte sami sobě závazný slib, že změnu uskutečníte.

Připravte se, že zaplatíte určitou cenu. Mnozí lidé mylně předpokládají, že mohou dosáhnout změny, aniž by museli cokoli obětovat. Že budou žít, jako dřív, dělat to, co dělali dřív, a změna se přesto "nějak" stane. Taková "příliš levná změna" ale zřejmě nebude úspěšná. Jakou oběť jste tedy ochotni přinést? V čem jste ochotni se omezit? Čeho jste ochotni se vzdát?

Stanovte si termín - vyberte si datum, kdy začnete změnu realizovat. Mělo by to být co nejdříve, v průběhu tohoto nebo nejpozději příštího měsíce, jinak vaše rozhodnost vyprchá. Naplánujte si dokončení všech nutných příprav na změnu do tohoto termínu.

Zveřejněte svůj záměr - nenechávejte si ho pro sebe. Veřejné závazky mají vždy větší motivační sílu než soukromé sliby. Zároveň tím své okolí připravíte na to, že něco bude jinak. Koho všeho se vaše plánovaná změna týká? Koho všeho budete informovat?

Využijte podpůrné vztahy - řekněte o svém rozhodnutí lidem, kteří vás podpoří. Řekněte jim, jakou konkrétní pomoc nebo podporu od nich budete potřebovat.

Vytvořte si svůj akční plán - jak budete postupovat, jaké budou vaše první kroky, co bude následovat? Co budete dělat jinak, co začnete dělat, co přestanete dělat? Kdy, kde a s kým to budete dělat? Co k tomu budete potřebovat? Jaké překážky nebo úskalí můžete očekávat, a jak je zvládnete, pokud nastanou? Jak se budete odměňovat za pokroky? Pamatujte na to, že váš plán by měl být co nejkonkrétnější.

Fáze přípravy je pro konečný úspěch změny velmi důležitá! Pokud se na výše uvedené kroky přece jen necítíte sami, vyhledejte podporu zkušeného kouče. Určitě se to vyplatí!

Co důležitého jste si po přečtení tohoto článku uvědomili? Jak se můžete co nejlépe připravit na plánovanou změnu?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!