Červenec 2021: Co vlastně chcete?

29.06.2021

Koučování - a stejně tak i sebekoučování - je vždycky zaměřené na cíl. Pomáhá nám směřovat k něčemu, co chceme, čeho chceme dosáhnout, kam se chceme dostat.

Proto je dobré ujasnit si své cíle. Jak totiž už kdysi dávno řekl čínský filosof Lao-c´: "Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý".

Někteří lidé mají ve svých cílech naprosto jasno. Spousta jiných lidí se stanovováním cílů ve svém životě vůbec nezabývá a jejich život je řízený každodenní realitou. Další lidé sice tak mlhavě tuší, kam by měl jejich život směřovat, jejich cíle jsou však velmi vágní a obecné ("Chci být v životě šťastný". "Chci dosáhnout úspěchu".).

Cíle jsou přitom pro náš život velmi důležité. Jsou ukazateli, milníky, směrovkami, které nám ukazují, jestli jdeme správným směrem. Týká se to jak osobního, tak pracovního života. Jak si kdysi povzdechl jeden manažer: "Celý život jsem usilovně stoupal po kariérním žebříku. Teprve teď, když jsem nahoře, jsem zjistil, že můj žebřík je opřený o špatnou zeď". Pokud tedy patříte k druhé nebo třetí skupině z předchozího odstavce, možná je načase si na své cíle trochu posvítit.

Možná jste se na nějakém školení učili, že cíle mají být SMART. Tedy specifické (konkrétní), měřitelné, ambiciózní, realistické a termínované. Nic proti tomu, ale k definování SMART cílů vede dlouhá cesta. Pojďme to vzít nejdřív trochu zeširoka.

Sebekoučovací cvičení

Vezměte si několik papírů, nebo si na to možná pořiďte speciální sešit. Každou stránku si nadepište jednou z následujících otázek:

  • Čeho bych chtěl/a mít ve svém životě více?
  • Čeho bych chtěl/a mít ve svém životě méně?
  • Co je pro mě v životě opravdu důležité, hodně to pro mě znamená?
  • Co si do budoucna přeji?
  • O čem sním?
  • Kterými tématy se nejvíc zabývám?
  • Co nutně potřebuji ve svém životě mít, abych byl/a šťastný/á a spokojený/á?

K jednotlivým otázkám pak postupně pište všechno, co vás napadá. Asi to nezvládnete najednou, ale postupně se ke svému sešitu v průběhu několika dní vracejte, a kdykoli vás napadne něco dalšího, zapište si to tam. Důležité je, abyste zatím nic nehodnotili, necenzurovali, netřídili ani neškrtali. To přijde později. Zapište si co nejvíc myšlenek. Pokud se některé věci budou opakovat, nebo naopak vylučovat, nevadí. Zatím je jen všechny zapisujte.

Po několika dnech si vezměte barevné pastelky nebo fixy, a začněte si různými barvami označovat věci, které spolu souvisí. Pokuste se rozdělit a shrnout vaše zapsané body do maximálně deseti okruhů, hlavních témat. Zatím jim ještě nemusíte dávat žádný název. Nechte to opět chvíli odležet.

Po dalších několika dnech zkuste udělat další redukci. Najděte 3 - 5 ústředních témat, která jsou pro vás ze všeho nejdůležitější. Každé téma si nějak pojmenujte, dejte mu nějaký osobní název. To jsou zřejmě vaše prioritní oblasti. Zkuste se teď nad nimi ještě jednou zamyslet:

  • Proč právě ony jsou pro vás tak důležité?
  • Co přesně je na nich tak důležité?
  • Co si přejete pro budoucnost, když se díváte na tato svá prioritní témata?

Jak postoupit o krok dál, od prioritních témat k cílům, si ukážeme v příštím newsletteru.

Co důležitého jste si uvědomili při tomto cvičení?

Mnoho úspěchů při sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!