Červen 2021: Můžete ovlivnit svět?

26.05.2021

Můžete ovlivnit svět kolem sebe, ve kterém žijete? Anebo naopak svět ovlivňuje vás, a vy se mu můžete pouze přizpůsobit? Jaký je váš vliv, váš dopad na to, co se kolem vás děje?

Znáte lidi, kteří mají na své okolí opravdu velký vliv? Kteří určují, jak se věci budou vyvíjet? Kteří rozhodují, vedou, určují druhým směr? Nemusíte hledat jen mezi slavnými osobnostmi, velkými vizionáři, politiky, vojevůdci či vynálezci. Pár takových lidí - byť v menším měřítku - máte určitě kolem sebe.

Co mají tito lidé společného? Možná si řeknete, že musí mít vysokou inteligenci, mimořádné vlohy nebo nadání, že musí oplývat vlastnostmi jako je odvážnost, cílevědomost ... Ne nezbytně. Mají ale jeden důležitý společný rys, a to je vysoké očekávání vlastní účinnosti (self-efficiency). Ovlivňovat svět a dosahovat úspěchů můžeme jenom tehdy, když věříme, že nějaký vliv skutečně můžeme mít, že kroky, které děláme nebo plánujeme, budou mít reálný účinek a dopad. To není žádný vrozený talent nebo nadání, ale naše vnitřní přesvědčení, náš postoj k sobě a ke světu, v kterém žijeme.

Jaké je vaše očekávání vlastní účinnosti?

Který z následujících dvou setů výroků vás spíše vystihuje? Ve kterém se spíše poznáváte?

Set A:

 • Dokážu se sám/sama motivovat k tomu, abych něco udělal/a. Nepotřebuji žádné vnější podněty.
 • Problémy vnímám jako výzvu, motivují mě k vlastní aktivitě. Hned se snažím najít nějaká možná řešení a pustit se do toho.
 • Rád/a si kladu obtížné úkoly, mám sám/sama na sebe vysoké nároky.
 • Nečekané situace či problémy se vždycky dají nějak zvládnout.
 • Při potížích je nejlepší důvěřovat sám/sama sobě, svým schopnostem.
 • To, zda něčeho dosáhnu nebo ne, je ovlivněno mým úsilím, které na to vynaložím, a mými schopnostmi.

Set B:

 • K tomu, abych něco udělal/a, potřebuji většinou motivaci zvenčí (nějakou pobídku, odměnu, pochvalu apod.).
 • Problémy mě frustrují a demotivují. Často nevidím žádné východisko, nebo čekám, až někdo jiný navrhne řešení.
 • Obtížným úkolům se raději vyhýbám.
 • Nečekané situace a problémy mě snadno vykolejí.
 • Při potížích je nejlepší vyhledat pomoc u druhých.
 • To, zda něčeho dosáhnu nebo ne, nemohu příliš ovlivnit. Je to otázka náhody, smůly nebo štěstí.

Pokud se spíše ztotožňujete s výroky v první sadě, vaše očekávání vlastní účinnosti je vysoké. Patříte tak k lidem, kteří se dokážou lépe vyrovnávat se stresem a zvládat náročné situace. Důvěra ve vlastní schopnosti vám pomáhá dosahovat cíle a zvládat překážky.

Pokud vás vystihují spíše výroky z druhé sady, máte nízké očekávání vlastní účinnosti. Své úspěchy připisujete spíše náhodě nebo vnějším vlivům, naopak neúspěchy máte zřejmě tendenci hodnotit jako vaše selhání. Vaše odolnost vůči zátěži je nižší.

Lze očekávání vlastní účinnosti změnit, zvýšit?

Už jsme si řekli, že nejde o vrozenou vlastnost, ale o postoj nebo přesvědčení. A vlastní postoje můžeme měnit. Můžou nám k tomu pomoci také následující kroky:

1. Uvědomit si svoje silné stránky - v čem jsme dobří, na čem můžeme stavět. Své skutečné silné stránky někdy považujeme za takovou samozřejmost, že je sami u sebe nevidíme. Může nám pomoci zeptat se druhých lidí, kteří nás dobře znají.

2. Najít si pozitivní vzor, nejlépe někoho ze svého okolí. Kdo dokáže věci kolem sebe v pozitivním smyslu ovlivňovat? V čem bych se mu chtěl/a podobat? Co bych se od něj mohl/a naučit? Co s ním mám už teď společného?

3. Klást si realistické cíle. Pokud míříme příliš vysoko, můžeme snadno propadnout frustraci: "Vždyť jsem věděl/a, že to zase nezvládnu!"

4. Zaměřit se na to, jak sami přispíváme k tomu, co se kolem nás děje - tím, že vynaložíme určité úsilí, využijeme nějaké svoje schopnosti, že něco uděláme nebo naopak neuděláme. 

5. Odměnit a pochválit sami sebe za každý, i malý úspěch nebo pokrok. Nečekat na pochvalu či ocenění zvenčí. A pokud přesto přijde, přijmout ji, ne ji automaticky odmítat ("Ale to přece nic nebylo!", "To nestojí za řeč!").

Pozor ale na to, abychom se nepřeklopili do druhého extrému. Výroky typu "Každý je sám svého štěstí strůjcem" nebo "Každý je sám zodpovědný za svůj úspěch" v sobě skrývají jisté úskalí. Někdy totiž v našem životě nastanou situace, které opravdu ovlivnit nemůžeme, které ani trochu nemáme pod kontrolou. Zdravá míra při očekávání vlastní účinnosti by se tedy dala vyjádřit výrokem: "Můžu ovlivnit věci kolem sebe - v rámci svých možností. I to je docela hodně."

Co konkrétně můžete dnes / zítra / tento týden udělat, abyste posílili očekávání vlastní účinnosti?

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!