Červen 2020: Sebepoznání - 4. část

01.06.2020

Jak už jsem psala v předchozích newsletterech, jedním z předpokladů úspěšněho sebekoučování je znát dobře sám sebe. Na základě typologie osobnosti MBTI jsme si minule ukázali, jak nás ovlivňuje to, zda k rozhodování a řešení problémů používáme spíš myšlení, nebo cítění.

Dnes budeme pokračovat v malém průvodci po krajině sebepoznání a podíváme se, jaký způsob organizování a uspořádání světa je pro nás typický, a jak to ovlivňuje náš život a naše chování.

Jste spíš plánovač nebo improvizátor?

Lidé se liší tím, jak si uspořádávají svůj svět, jak si plánují a organizují svůj život a práci. Právě kvůli této osobnostní preferenci mezi lidmi nastává nejvíc tření a nedorozumění, jak v práci tak v osobním životě.

"Plánovači" mají vrozený sklon rozhodovat se rychle, záležitosti uzavírat. Dokud nepadne rozhodnutí, pociťují vnitřní napětí, a proto chtějí k závěrům docházet co nejdříve. Mají rádi věci zorganizované a naplánované, a vyhovuje jim držet se předem vytvořeného plánu. Na druhou stranu je ale může snadno vyvést z míry, když se jejich plány nečekaně změní. Pro plánovače je důležité, aby měli většinu situací pod kontrolou. V nejasných situacích často nemají trpělivost čekat, až se něco stane, a radši zakročí a ujmou se vedení. Mají silně vyvinutý smysl pro čas, skoro vždy jsou dochvilní, nebo raději přijdou ještě s předstihem. Se svým časem nakládají disciplinovaně a efektivně. Kromě času si většinou dobře organizují i svoje prostředí, mají ve věcech řád a systém, všechny věci jsou tam, kde mají být. Plánovači bývají v práci chváleni za svou vysokou pracovní morálku a svědomitost. Řídí se heslem "nejdřív práce, potom zábava". Uspokojení nacházejí v dokončování úkolů. Mívají seznamy úkolů, kde si s potěšením odškrtávají splněné položky. I když mají volný čas, snaží se ho využívat produktivně a efektivně.

"Improvizátoři" mají naopak sklon nechávat záležitosti co nejdéle otevřené, neustále přijímat nové informace, neustále vnímat. I oni zažívají při rozhodování vnitřní tenzi, ale přesně z opačných důvodů než plánovači - cítí se pod nepříjemným tlakem právě, když je něco nebo někdo nutí k závaznému rozhodnutí. A tak si ulevují tím, že rozhodnutí co nejdéle odkládají a co nejdéle si nechávají v záloze různé možnosti. Také oni si mohou vytvářet plány, ale často je považují jen za orientační, za něco, co je ještě možné kdykoli změnit. Z nečekané změny plánu si nic nedělají, jsou flexibilní a umějí dobře improvizovat. Neradi se podřizují autoritám, a pravidla vnímají jako obtížné omezení své svobody a spontánnosti. Snadno ztrácejí pojem o čase, často chodí pozdě a nedodržují termíny. Mívají problém si svůj čas dobře uspořádat, často něco honí na poslední chvíli. Protože rádi shromažďují co nejvíc dostupných informací, bývají zavaleni papíry. Neradi vyhazují věci, protože co kdyby se to ještě někdy hodilo? K práci mívají spíš hravý přístup, nedělá jim problém rozdělanou práci přerušit a věnovat se zábavě nebo odpočinku. Své volno většinou dopředu příliš neplánují, spíše si užívají, co den přinese.

Máte jasno v tom, k jakému typu patříte?

Do jaké míry jste se poznali v jednom z obou popsaných typů? Nakreslete si úsečku a protikladné póly si označte Plánování a Improvizace. Označte si co nejpřesněji, kam byste na ni sami sebe umístili. Čím blíže budete středu, tím méně výrazná je vaše preference (nebo možná tím méně ještě znáte sami sebe). Čím budete od středu dále, tím silněji jste o své preferenci přesvědčeni.

Pomoci vám může i tento sebehodnotící dotazníček - u každého výroku si označte, jak moc pro vás platí, a pak porovnejte obě skupiny výroků:

Převaha plánování:

 • Mívám ve svých věcech systém a pořádek.
 • Při práci se držím daných postupů a pravidel.
 • Pracuji metodicky a systematicky.
 • Jsem zaměřený/á na cíl a jasně k němu směřuji.
 • Vytvářím si podrobné krátkodobé i dlouhodobé plány.
 • Věci se snažím dělat včas nebo s předstihem, je pro mě nepříjemné, když se dostanu do časové tísně.
 • Když mám více možností, uleví se mi, když padne jasné rozhodnutí.

Převaha improvizace:

 • Jsem vnímaný/á jako spontánní a flexibilní.
 • Při práci rád improvizuju, pravidla jsou pro pitomce.
 • Se svým časem a úkoly zacházím dost uvolněně.
 • Časová tíseň mě teprve motivuje k výkonu.
 • Až do poslední chvíle si nechávám otevřené různé možnosti.
 • Podrobné plány jsou zbytečné, stejně se věci můžou ještě změnit.

Co jste se o sobě dozvěděli? Co z toho pro vás vyplývá? Odpovídá váš životní styl vašemu vrozenému osobnostnímu typu? Děláte práci, která odpovídá vašemu vrozenému osobnostnímu typu? 

Hodně úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!