Březen 2020: Sebepoznání - 2. část

01.03.2020

Jak už jsem psala v minulém newsletteru, jedním z předpokladů úspěšněho sebekoučování je znát dobře sám sebe. Na základě typologie osobnosti MBTI jsme si ukázali, jak naše chování a myšlení ovlivňuje to, zda jsme spíš extraverti nebo introverti.

Dnes budeme pokračovat v malém průvodci po krajině sebepoznání a podíváme se, jaký způsob přijímání informací o vnějším světě je pro nás typický, a jak to ovlivňuje náš život a náš způsob chápání světa.

Jste smyslový nebo intuitivní typ?

Lidé se liší tím, jakým způsobem registrují a přijímají informace z vnějšího světa. Neustále k nám proudí obrovské množství podnětů a informací, a my je nějakým způsobem zpracováváme a vyhodnocujeme (většinou podvědomě).

Lidé s převahou smyslového vnímání vstřebávají tyto informace hlavně pomocí smyslů - zrakem, sluchem, hmatem, chutí a čichem. Přirozeně se soustředí na fakta, na detaily, na přítomnost - na to, co vnímají a zažívají právě teď. Vidí spíš stromy, než les. Preferují detailní pohled před "velkým plátnem". Žijí zejména "tady a teď", v přítomném okamžiku.

Smysloví lidé bývají pragmatici s nohama na zemi. Jsou praktičtí, spoléhají se na předchozí zkušenosti. V práci dávají přednost zavedeným metodám a postupům. Pokud mají přijmout novou myšlenku, musejí se předtím přesvědčit o její uskutečnitelnosti a užitečnosti. Svou kreativitu projevují spíše tím, že vymyslí nové použití pro něco, co už existuje, než aby vytvořili něco zcela nového. V týmu bývají dobří "dotahovači" - ti, kteří dovádějí nápady do zdárného konce. Jejich krédem je efektivita. Pokud se naučí nějakou dovednost, pak ji rádi opakovaně používají.

Lidé s převahou intuitivního vnímání používají k přijímání informací jakýsi šestý smysl. Soustředí se nikoli na to, co je, ale na to, co by mohlo být. Vidí spíš les než jednotlivé stromy, preferují "velké plátno" před detailem.

Intuitivní lidé jsou často velmi tvůrčí, mívají hlavu plnou neotřelých nápadů a bujnou fantazii. V práci rádi vytvářejí nová a originální řešení. Přirozeně tíhnou k tomu, co je nové a jiné. Imponují jim teorie, koncepce a hypotézy, a neodradí je to, že je něco zatím nevyzkoušené nebo nedokázané. V týmu bývají dobří "rozjížděči", ale pak mohou mít problém s dotahováním a praktickou realizací svých nápadů. Jakmile něco začne zavánět rutinou, intuitivní lidi to přestane bavit a raději se začnou věnovat něčemu novému.

Z výše uvedeného vyplývá, že smyslovým typům budou v práci vyhovovat jiné typy úkolů než intuitivním typům, a že se také budou lépe "hodit" na jiné profese. Pokud jste intuitivní člověk, a děláte typicky smyslovou práci (nebo naopak), možná se v ní necítíte dobře a ani nevíte proč.

Máte jasno v tom, jestli preferujete smysly nebo intuici?

Do jaké míry jste se poznali v jednom z obou popsaných typů? Nakreslete si úsečku a protikladné póly si označte Smysly a Intuice. Označte si co nejpřesněji, kam byste na ni sami sebe umístili. Čím blíže budete středu, tím méně výrazná je vaše preference (nebo možná tím méně ještě znáte sami sebe). Čím budete od středu dále, tím silněji jste o své preferenci přesvědčeni.

Pomoci vám může i tento sebehodnotící dotazníček - u každého výroku si označte, jak moc pro vás platí, a pak porovnejte obě skupiny výroků:

Smyslové vnímání

 • Zajímají mě čísla, konkrétní údaje, fakta.
 • Upřednostňuji logiku a analytické myšlení.
 • Rád postupuji systematicky, krok za krokem.
 • Věřím tomu, na co si mohu sáhnout nebo co si mohu vyzkoušet.
 • Jsem praktický/á a pragmatický/á.
 • Cením si nápadů, které mají praktické využití.
 • Dokážu systematicky a pečlivě pracovat, s citem pro detail.

Intuitivní vnímání

 • Zajímají mě možnosti, širší souvislosti a smysl věcí a událostí.
 • Snažím se vždy porozumět skrytým významům a možným důsledkům.
 • Rozhoduji se spíše intuitivně.
 • Často si představuji, co bude v budoucnosti.
 • Přitahují mě různé teorie, teoretické koncepty a modely.
 • Nesnáším rutinu, u opakujících se činností snadno ztrácím zájem.

Co jste se o sobě dozvěděli? Co z toho pro vás vyplývá? Odpovídá váš životní styl vašemu vrozenému osobnostnímu typu? Děláte práci, která odpovídá vašemu vrozenému osobnostnímu typu? 

Hodně úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!