Kurzy a školení pro firmy a organizace

Pro vaši firmu či organizaci připravím "na míru" kurzy koučovacích, komunikačních a manažerských dovedností. Všechny kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si ihned procvičují získané dovednosti. Při vedení kurzů využívám koučovací přístup, tj. každý účastník si stanoví konkrétní cíl (co se chce naučit, v čem se chce zlepšit), a odchází se zpracovaným akčním plánem (jak bude nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi).

Doporučený rozsah kurzu je 1 - 2 dny - tento rozsah je možné upravit dle dohody.

Místo konání: dle dohody se zadavatelem - v mých prostorách v Českých Budějovicích, ve vlastních prostorách zadavatele nebo v pronajatých prostorách.

Počet účastníků: min. 3, max. 12.

Nabízím přípravu kurzů a workshopů na tato témata:

Základy koučování

Pochopíte podstatu a principy koučování. Zjistíte, zda máte předpoklady pro koučování. Naučíte se klást koučovací otázky a vést strukturovaný rozhovor.

Manažer jako kouč

Zjistíte, jak využít koučovací přístup a techniky v práci manažera. Naučíte se koučovacím stylem nastavovat cíle a úkoly, motivovat a poskytovat zpětnou vazbu.

Manažer jako facilitátor

Naučíte se, jak vést facilitované pracovní setkání a jak pomocí facilitačních technik zapojit a zaangažovat lidi v týmu.

Efektivní leadership

Poznáte své silné a slabé stránky při vedení lidí. Naučíte se používat různé styly vedení, dobře nastavovat cíle a úkoly a motivovat lidi.

Motivace a pracovní výkon

Dozvíte se, co všechno lidi motivuje a ovlivňuje jejich výkon. Naučíte se používat nástroje vnější i vnitřní motivace.

Hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Naučíte se poskytovat lidem zpětnou vazbu, dobře si připravit a vést hodnotící rozhovory a využít jejich výstupy pro rozvoj lidí.

Efektivní komunikace

Poznáte své silné a slabé stránky v komunikaci. Naučíte se naslouchat, klást otázky, jasně vyjadřovat své myšlenky, potřeby a požadavky.

Asertivní komunikace

Naučíte se přiměřeně prosadit, odmítnout neoprávněné požadavky, dávat a přijímat zpětnou vazbu a bránit se manipulaci.

Komunikace v obtížných situacích

Naučíte se vést obtížné rozhovory, zvládat námitky a kritiku, mít pod kontrolou své emoce, konstruktivně řešit konflikty

Každý kurz po dohodě s vámi připravím "na míru" tak, aby co nejlépe naplňoval potřeby a cíle vaší organizace.

Nenašli jste pro potřeby vaší firmy přesně ten kurz, který hledáte? Kontaktujte mě, ráda vám nabídnu individuální řešení vašich rozvojových potřeb.