Týmové workshopy

Nabízíme tematicky zaměřené týmové workshopy, vedené zkušeným moderátorem a koučem.

Cena workshopů: 10 000,- Kč za 1 den + případné náklady na pronájem zasedací místnosti, cestovné a ubytování lektora.

Místo konání: dle dohody se zadavatelem - v prostorách HR Consulting Centre v Českých Budějovicích, ve vlastních prostorách zadavatele nebo v pronajatých prostorách.

Transition Workshop

Jestliže do již existujícího týmu přichází nový manažer, začátky nebývají snadné. Jednodenní workshop vám pomůže:

  • lépe se navzájem poznat,
  • vzájemně si vyjasnit svá očekávání,
  • nastavit si užitečná pravidla pro budoucí komunikaci a spolupráci.

Teambuilding workshop

Dáváte dohromady nový tým nebo se ve vašem týmu vyměnilo více lidí? Začínáte pracovat s dosud neznámými lidmi na novém projektu? Jednodenní workshop vám pomůže:

  • lépe se vzájemně poznat, a to i po neformální stránce,
  • ujasnit a nastavit si společné cíle a priority,
  • nastavit si jasná pravidla týmové spolupráce.

Feedback Workshop

Chcete jako manažer získat zpětnou vazbu od svých podřízených? Zajímá vás, jak vás vaši lidé vnímají a hodnotí, s čím jsou spokojeni či nespokojeni? Jednodenní workshop vám pomůže:

  • pomocí metody 180°Feedback porovnat své sebehodnocení s hodnocením vašeho týmu,
  • získat v bezpečné atmosféře od členů vašeho týmu nové náměty a podněty pro zlepšení vzájemné spolupráce.

Chcete připravit týmový workshop "na míru" pro vaši firmu či organizaci?