Profesní rozvoj, úspěchy a milníky

2019

Zahájila jsem spolupráci se společností AXIA Management Academy - podílela jsem se na přípravě MBA programu Profesionální koučování a stala jsem se jedním z lektorů tohoto programu. Působila jsem jako supervizor pro pracovníky Probační a mediační služby v Jihočeském kraji. Absolvovala jsem kurz...

2018

Zorganizovala jsem několik akcí v rámci Mezinárodního týdne koučování ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Působila jsem jako supervizor pro pracovníky Probační a mediační služby v Jihočeském kraji. Pokračovala jsem ve spolupráci s neziskovou organizací Attavena o.p.s.

2017

V rámci své role regionální koordinátorky ICF ČR pro jihočeský region jsem uspořádala několik setkání koučů, působících v Jihočeském kraji, a zorganizovala několik koučovacích ochutnávek pro veřejnost v průběhu Mezinárodního týdne koučování a Týdne vzdělávání dospělých. Spolupracovala jsem s...

2016

Úspěšně jsem ukončila akreditovaný výcvik supervize pro pomáhající profese a zahájila jsem spolupráci s několika neziskovými organizacemi v roli supervizora. Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou jsem zorganizovala několik akcí v rámci Mezinárodního týdne koučování. Zahájila jsem...

2015

Absolvovala jsem výcvik systemického koučování a konstelací s Johnem Whittingtonem. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik Systemická práce s rodinou u HERMÉS Praha. Byla jsem registrována v databázi mentorů ICF Global. Stala jsem se členkou redakční rady serveru Koučink Portál. Stala jsem se...

2014

Úspěšně jsem obhájila prodloužení certifikace PCC u ICF na další 3 roky. Zahájila jsem publikování článků na serveru Koučink Portál a stala jsem se zde garantem rubriky Osobní rozvoj a sebekoučink. Podílela jsem se jako kouč na projektu Fórum 50% pro ženy v politice. Realizovala jsem rozsáhlý...

2013

Spustila jsem nový web a blog www.meninpraci.cz a začala na něm pravidelně publikovat články o změně práce a kariéry. Úspěšně jsem ukončila výcvik v systemickém koučování u společnosti BCF. Zahájila jsem publikování článků na serveru Psychologie.cz. Realizovala jsem rozsáhlý program koučování...

2012

Jako lektor a kouč jsem se účastnila rozsáhlého projektu AUTOADAPT - vzdělávání pracovníků v automobilovém průmyslu. Realizovala jsem program rozvoje manažerských dovedností pro společnost Intergast. Vedla jsem výcvik koučování na Vysoké škole báňské v Ostravě.

2011

ICF mi udělila certifikaci Professional Certified Coach (PCC). Zahájila jsem externí výuku personálního managementu na VŠTE v Českých Budějovicích. Realizovala jsem rozsáhlý projekt rozvoje manažerských a komunikačních dovedností pro společnost Tex-Color. Vedla jsem kurzy koučovacích...

2010

Vyšla mi knížka Sám sobě koučem v nakladatelství Poznání. Získala jsem certifikaci Erickson Certified Professional Coach u Ericson College International. Zahájila jsem lektorskou spolupráci na programu Coach Specific Training v Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT. Připravovala jsem...