Kurzy v oblasti soft skills

Efektivní komunikace

Obsah kurzu: Psychologie mezilidské komunikace Základní stavební kameny komunikace Vnější a vnitřní bariéry v komunikaci Poznání vlastních silných a slabých stránek v komunikaci Komunikační typy a styly Verbální a neverbální komunikace Umění jasně vyjadřovat své myšlenky, potřeby...

Asertivní komunikace

Obsah kurzu:  Komunikační styly – agresivní, pasivní, asertivní Podstata asertivity Jak se přiměřeně prosadit Jak otevřeně vyjadřovat své potřeby a požadavky Jak odmítnout neoprávněné požadavky Jak se bránit manipulaci Jak sdělovat kritiku či pochvalu Jak přijímat kritiku či...

Předcházení a řešení konfliktů

Obsah kurzu:  Nejčastější druhy konfliktů Příčiny a spouštěče konfliktu Včasné rozpoznávání a předcházení konfliktům Vývoj a eskalace konfliktu – kdy a jak je možné zasáhnout Strategie „přátelského“ řešení konfliktu Jak se vypořádat s vlastními emocemi a zvládat hněv...

Leadership, vedení lidí

Obsah kurzu: Hlavní role a kompetence manažera - lídra Manažerské typy a styly – poznání vlastního preferovaného stylu Rovnice pracovního výkonu Způsoby a nástroje vedení lidí Stanovování cílů Ukládání úkolů Kontrolování Hodnocení a poskytování zpětné vazby Motivování Rozvoj a vzdělávání...

Motivace a pracovní výkon

Obsah kurzu:  Lidský mozek a motivace Co všechno lidi motivuje a co ovlivňuje pracovní výkon Základní motivační teorie a jejich využití při vedení lidí Firemní kultura a motivační prostředí ve firmě Hlavní nástroje efektivní motivace Hmotná a nehmotná motivace Pochvaly a...

Efektivní techniky výběru zaměstnanců

Obsah kurzu:  Personální plánování Příprava na výběr zaměstnanců Zdroje – kde a jak hledat zaměstnance Výběrové metody a jejich využití Zásady vedení výběrového pohovoru Využití psychodiagnostiky při výběru Behaviorální interview – pohovor zaměřený na kompetence Assessment Centrum

Hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Obsah kurzu: Cíle pracovního hodnocení Co hodnotíme: výkon – kompetence – rozvoj Systém a organizace hodnocení ve firmě Příprava hodnotitelů Zpětná vazba a její formy Zásady vedení hodnotícího rozhovoru Výstupy z hodnocení a jejich využití – dopad do rozvoje a odměňování...

Komunikace v obtížných situacích

Obsah kurzu: Obtížné rozhovory: všechny, do kterých se nám nechce Nejčastější chybné předpoklady, které lidem brání se domluvit Tři nášlapné miny: pravda, úmysly a vina Co je ve hře: obsah – emoce – identita Principy učícího se rozhovoru Dovednost skutečně naslouchat Můj příběh – Tvůj...

Informace ke kurzům

Všechny tyto kurzy připravím "na míru" pro vaši firmu. Otevřené kurzy pro veřejnost v současné době nepořádám. Nabízené kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si ihned procvičují získané dovednosti.

Doporučený rozsah kurzu je 2 dny - tento rozsah je možné upravit dle dohody.

Místo konání: dle dohody se zadavatelem - v prostorách HR Consulting Centre v Českých Budějovicích, ve vlastních prostorách zadavatele nebo v pronajatých prostorách.

Počet účastníků: min. 3, max. 12

Nenašli jste pro potřeby vaší firmy přesně ten kurz, který hledáte? Kontaktujte mě, ráda vám nabídnu individuální řešení vašich rozvojových potřeb.