Produkty

Koučink pro manažery a podnikatele

Koučink pro manažery a podnikatele
Kdy je vhodné využít koučink ve vaší firmě? Executive / výkonnostní koučink - když chcete: zvýšit pracovní výkonnost (svoji či svých podřízených), určit si vize, cíle, priority, řešit problémy a krizové situace, efektivně řídit projekty, lépe hospodařit s časem, být v dobré kondici, zabránit...

Životní a vztahový koučink

Životní a vztahový koučink
je určený pro lidi, kteří chtějí: objevit a lépe využít svůj osobní potenciál, nalézt životní rovnováhu, chovat se asertivně, posílit si sebevědomí, věřit sami v sebe, řešit krize a problémy v osobních vztazích. Jak se liší životní koučink od psychoterapie? Psychoterapeuta (psychologa nebo...

Kariérový koučink

Kariérový koučink
je určený pro lidi, kteří chtějí: vybrat si správně profesi, naplánovat si svoji budoucí kariéru, změnit zaměstnání, zcela změnit svoji profesi či kariéru, rychle se zadaptovat při povýšení nebo při nástupu na nové místo, zvládnout situaci při ztrátě zaměstnání a rychle si najít nové...

Kurzy a školení v oblasti koučování

Kurzy a školení v oblasti koučování
  Pro firmy připravím "na míru" kurzy koučovacích dovedností. Všechny nabízené kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si ihned procvičují získané dovednosti. Místo konání: dle dohody se zadavatelem - v prostorách...

Kurzy a školení v oblasti soft skills

Kurzy a školení v oblasti soft skills
Pro firmy připravím "na míru" kurzy komunikačních a manažerských dovedností. Všechny nabízené kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si ihned procvičují získané dovednosti. Při vedení kurzů využívám koučovací přístup, tj....

Dlouhodobé rozvojové programy

Dlouhodobé rozvojové programy
Dlouhodobé rozvojové programy jsou kombinací tréninku a individuálního koučinku. Během tréninku účastníci získají znalosti a procvičí si dovednosti k jednotlivým vzdělávacím modulům. Následné individuální koučování jim pomůže tyto znalosti a dovednosti skutečně implementovat v jejich konkrétní...

Týmové workshopy

Týmové workshopy
Nabízím tematicky zaměřené týmové workshopy, vedené zkušeným moderátorem a koučem. Cena workshopů: 10 000,- Kč za 1 den + případné náklady na pronájem zasedací místnosti, cestovné a ubytování lektora. Místo konání: dle dohody se zadavatelem - v prostorách HR Consulting Centre v...

Moderování a facilitace

Moderování a facilitace
Připravujete poradu, workshop, chcete uskutečnit brainstorming či "kulatý stůl"? Externí moderátor / facilitátor vám pomůže: formulovat cíle setkání, definovat a udržet téma, motivovat účastníky ke spolupráci, zmapovat názory skupiny i jednotlivců, nastavit a dodržovat pravidla...

Poradenství v řízení lidských zdrojů

Poradenství v řízení lidských zdrojů
Chcete posunout řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě na vyšší úroveň, ale nemáte vlastního HR specialistu? Chcete využívat moderní trendy a nástroje v personální práci? Kvalitní práce s lidmi nemusí být jen doménou velkých firem. Mým cílem je nabízet služby dostupné i malým a středním...

Mentorské koučování - příprava na ICF certifikaci

Mentorské koučování - příprava na ICF certifikaci
Pracujete jako kouč a připravujete se k ICF certifikaci? Chcete získat certifikaci ACC nebo PCC? Nabízím vám mentorské koučování (Mentor Coaching), které je podmínkou pro získání certifikace. Jsem Registered ICF Mentor Coach. Mentorské koučování je poskytování odborné asistence k dosažení a...

Koučování pro kouče

Koučování pro kouče
Proč je dobré, aby měl i kouč svého kouče? Z několika důvodů: Pohled z druhé strany: Každý kouč by se měl občas ocitnout i v roli koučovaného, aby se tak dokázal lépe vcítit do pozice svých klientů. Duševní hygiena: Koučování je náročná činnost, při které vydáváme mnoho energie. Stejně jako ostatní...

Supervize pro pomáhající profesionály

Supervize pro pomáhající profesionály
Lidé v pomáhajících profesích jsou vystaveni vysokým nárokům nejen na svoji odbornost, ale hlavně na svoji osobnost, interpersonální dovednosti, schopnost zvládat zátěž v každodenním kontaktu s klienty. Základem dobré péče o druhé je péče o sebe sama! Supervize je účinným nástrojem...

Manažerská supervize

Manažerská supervize
U pracovníků v pomáhajících profesích, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi (např. zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, kouči …) je zcela běžné, že absolvují pravidelnou supervizi. Setkávání s profesionálním supervizorem je pro ně příležitostí zreflektovat svůj...

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba
360° zpětná vazba je nástroj pro získání zpětné vazby pro vedoucí pracovníky. Prvním krokem je vyplnění hodnotících dotazníků. Stejný dotazník vyplňuje: hodnocený manažer sám na sebe (sebehodnocení), jeho přímý nadřízený, několik jeho přímých podřízených, několik jeho kolegů na stejné...