Životní a vztahový koučink

Životní a vztahový koučink

je určený pro lidi, kteří chtějí:

  • objevit a lépe využít svůj osobní potenciál,
  • nalézt životní rovnováhu,
  • chovat se asertivně,
  • posílit si sebevědomí, věřit sami v sebe,
  • řešit krize a problémy v osobních vztazích.

Jak se liší životní koučink od psychoterapie?

Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři - očekává od něj odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny problémů a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní.

Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro "normální", zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval, povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma očima. Koučování je vždy zaměřeno do budoucnosti. Nemá smysl stále se vracet zpět a zkoumat, proč se něco stalo, minulost už stejně nemůžeme změnit. Smysl má podívat se dopředu - co konkrétně chceme, aby bylo v našem životě jinak, co chceme změnit a jak to můžeme udělat.

Koučování může probíhat jako Osobní koučink nebo jako Telefonický koučink.

Nabídka koučování pro jednotlivce.pdf (119210)