Supervize pro pomáhající profesionály

Supervize pro pomáhající profesionály

Lidé v pomáhajících profesích jsou vystaveni vysokým nárokům nejen na svoji odbornost, ale hlavně na svoji osobnost, interpersonální dovednosti, schopnost zvládat zátěž v každodenním kontaktu s klienty.

Základem dobré péče o druhé je péče o sebe sama!

Supervize je účinným nástrojem pro zvýšení kvality práce odborníka (pomáhajícího profesionála), za účelem zvýšení kvality života jeho klientů.

Jak je možné supervizi v pomáhajících organizacích využít?

Individuální supervize pro vedoucí pracovníky

když potřebujete:

 • zlepšit své manažerské dovednosti,
 • zlepšit své komunikační schopnosti,
 • používat koučovací styl vedení lidí,
 • určit si vize, cíle a priority,
 • lépe motivovat své lidi,
 • lépe využít potenciál svých lidí,
 • řešit obtížné situace v manažerské práci,
 • efektivně řídit projekty,
 • posílit své organizační schopnosti a lépe hospodařit s časem,
 • být v dobré psychické kondici, zabránit přetížení a vyhoření.

Případová supervize pro pomáhající profesionály

když potřebujete:

 • reflektovat svoji práci s klienty
 • řešit obtížné nebo nestandardní situace,
 • prodiskutovat své osobní nejistoty a pochybnosti,
 • zpracovat etická dilemata,
 • získat zpětnou vazbu a nezávislý pohled na vaši práci,
 • posílit svoji sebejistotu a sebedůvěru při práci s klienty,
 • pracovat na svých profesních dovednostech,
 • předcházet vyhoření.
Skupinová supervize pro pracovní týmy
 

když potřebujete:

 • sladit nově vzniklý tým,
 • posílit soudržnost a spolupráci v týmu,
 • vyjasnit vztahy v týmu,
 • odstranit problémy v komunikaci týmu,
 • konstruktivně řešit konflikty a náročné situace,
 • sdílet znalosti a zkušenosti a učit se od sebe navzájem,
 • nabourat pracovní stereotypy,
 • motivovat a aktivizovat všechny členy týmu,
 • maximálně využít potenciálu jednotlivých členů a celého týmu.
Pro kouče - držitele ICF certifikace (ACC, PCC nebo MCC) je supervize jednou z uznávaných forem dalšího vzdělávání kouče, potřebného k obnovení ICF certifikace po každých 3 letech.