Rozvoj manažerských dovedností

Program je vhodný pro manažery na všech stupních řízení, včetně mistrů, a pro personální rezervy na manažerské pozice.

Obsahová náplň školících modulů: 

1. Role manažera, manažerské styly

 • Co je součástí manažerské role
 • Jaké existují manažerské styly a kdy je vhodné který využívat
 • Proč má smysl vést různé lidi různě
 • Koučovací styl vedení 

2. Stanovování cílů a řízení priorit

 • Jak správně nastavit cíle
 • Cíle jako důležité motivační prvky v práci manažera
 • Řízení priorit: od „hašení“ problémů k efektivnímu výkonu
 • ABCD metoda řízení priorit 

3. Motivace

 • Motivační a demotivační faktory v práci
 • Druhy motivace
 • Jak motivovat sám sebe
 • Jak motivovat své podřízené
 • Motivační systém ve firmě 

4. Ukládání úkolů a delegování

 • Jak přesně vymezit kompetence, zodpovědnosti a povinnosti ve firmě
 • Způsoby interní komunikace ve firmě
 • Jak správně ukládat úkoly a formulovat příkazy
 • Co a jak delegovat 

5. Hodnocení a předávání zpětné vazby

 • Proč, kdy a jak hodnotit
 • Způsoby hodnocení zaměstnanců
 • Příprava a průběh hodnocení
 • Zpětná vazba zaměřená na výkon a na zlepšování 

6. Plánování, řízení času, vedení porad

 • Způsoby plánování a jejich využití
 • Používání akčních plánů
 • Efektivní kontrolování
 • Praktické tipy, jak lépe řídit svůj čas
 • Efektivní vedení porad