Řízení lidských zdrojů ve firmě

Program je vhodný pro HR manažery a personalisty větších firem a pro manažery malých a středních firem.

Obsahová náplň školících modulů:  

1. Systém personální práce ve firmě

 • Personální strategie a politika
 • Personalistika nebo řízení lidských zdrojů?
 • Hlavní cíle v oblasti řízení lidských zdrojů
 • Personální činnosti a jejich vzájemné souvislosti 

2. Nábor a výběr zaměstnanců

 • Plánování počtu a struktury zaměstnanců
 • Popis pracovní pozice
 • Stanovení požadavků na zaměstnance (kvalifikace, kompetence)
 • Zdroje a metody vyhledávání a náboru zaměstnanců
 • Metody výběru zaměstnanců, jejich výhody a nevýhody 

3. Efektivní výběrové techniky

 • Jak zvýšit úspěšnost při výběru zaměstnanců
 • Kompetenční model
 • Behaviorální interview
 • Assessment Centrum 

4. Motivování zaměstnanců

 • Motivy vs. stimuly
 • Základní potřeby zaměstnanců a co je naplňuje
 • Kritéria motivačního systému
 • Struktura motivačního systému 

5. Hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • Proč hodnotit
 • Co hodnotit (výkon x chování x kompetence)
 • Kdy a jak hodnotit
 • Cíle pracovního hodnocení
 • Nástroje a metody hodnocení
 • Jak nastavit systém odměňování
 • Možnosti a formy odměňování a jejich využití 

6. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

 • Identifikace rozvojových / vzdělávacích potřeb
 • Plánování vzdělávacích aktivit
 • Metody rozvoje a vzdělávání
 • Současné trendy ve vzdělávání zaměstnanců
 • Vyhodnocení efektivity vzdělávacích aktivit