Motivace a pracovní výkon

Obsah kurzu: 

 • Lidský mozek a motivace
 • Co všechno lidi motivuje a co ovlivňuje pracovní výkon
 • Základní motivační teorie a jejich využití při vedení lidí
 • Firemní kultura a motivační prostředí ve firmě
 • Hlavní nástroje efektivní motivace
 • Hmotná a nehmotná motivace
 • Pochvaly a sankce
 • Motivování pomocí cílů
 • Motivování pomocí zpětné vazby
 • Motivování pomocí finančních i nefinančních odměn
 • motivování pomocí koučování
 • Systém odměňování a benefitů ve firmě a jeho vliv na motivaci zaměstnanců
 • Role manažera v řízení pracovního výkonu