Mentorské koučování - příprava na ICF certifikaci

Mentorské koučování - příprava na ICF certifikaci

Pracujete jako kouč a připravujete se k ICF certifikaci? Chcete získat certifikaci ACC nebo PCC? Nabízím vám mentorské koučování (Mentor Coaching), které je podmínkou pro získání certifikace. Jsem Registered ICF Mentor Coach.

Mentorské koučování je poskytování odborné asistence k dosažení a prokázání úrovně koučovacích způsobilostí na požadovanou úroveň ICF certifikace. 

Žadatel o ICF certifikaci musí doložit 10 hodin mentorského koučinku s jedním nebo více mentor - kouči. Mentor - kouč musí být držitelem platné ICF certifikace na úrovní stejné nebo vyšší než koučovaný a splňovat další požadavky na odbornou způsobilost. Mentorské koučování musí probíhat po období min. 3 měsíců.

Mentorské koučování je rovněž uznávané jako jedna z forem dalšího vzdělávání kouče, potřebného k obnovení ICF certifikace po každých 3 letech.

Pokud se rozhodnete pro mentorské koučování se mnou, postup je následující:

  • Uzavřeme dohodu o počtu hodin, časovém rámci a ceně mentorského koučování.
  • Před každým mentorským sezením mi zašlete nahrávku vašeho reálného koučovacího rozhovoru s klientem v délce 20 - 30 min.
  • V následném mentorském sezení rozebereme klíčové kompetence, které jsem ve vašem rozhovoru pozorovala, poskytnu vám konkrétní zpětnou vazbu a náměty - na co je třeba se zaměřit, co je třeba dále rozvíjet, v čem jsou naopak vaše silné stránky.
  • Mezi jednotlivými mentorskými sezeními musí být dostatek času (min. 1 - 2 týdny), abyste mohli vstřebat nové informace a uvědomění a vyzkoušet si je v praxi.
  • Na závěr vám vystavím potvrzení o mentoringu a doporučující dopis - kolik hodin mentorského koučování jste se mnou absolvovali a jakou úroveň koučovacích schopností a dovedností jsem u vás pozorovala.

Při mentorském koučování nepreferuji žádný koučovací model ani školu, soustředím se pouze na klíčové kompetence podle ICF.  Jednám vždy podle etického kodexu ICF. Vzhledem k tomu, že k získání ICF certifikace je třeba kromě mentoringu splnit ještě řadu dalších podmínek (např. akreditované vzdělání, odkoučované hodiny, písemný test ...), neposkytuji žádné záruky, že certifikaci skutečně získáte.

Nabídka koučování pro kouče.pdf (150607)

Chcete se dozvědět více o podmínkách pro získání ICF certifikace nebo se objednat na mentorské koučování?