Manažerská supervize

Manažerská supervize

U pracovníků v pomáhajících profesích, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi (např. zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, kouči …) je zcela běžné, že absolvují pravidelnou supervizi. Setkávání s profesionálním supervizorem je pro ně příležitostí zreflektovat svůj způsob práce s lidmi, probrat obtížné situace, vlastní nejistoty, pochybnosti či dilemata, a získat nezávislý pohled a zpětnou vazbu na svou práci. Supervize je pro ně také důležitým nástrojem duševní hygieny a prevence vyhoření.

Také vy jako manažer jste profesionál, jehož hlavní pracovní náplní je práce s lidmi, jejich vedení a motivování. Tato práce klade vysoké nároky na vaši psychiku a vaše interpersonální dovednosti. Přesto je většina manažerů po nástupu do vedoucí funkce „hozena do vody“ a učí se pracovat s lidmi hlavně metodou pokusu a omylu.

Kdo vám pomáhá ujistit se, zda to děláte dobře, nebo se rozhodnout, jak postupovat v případě konkrétní složité situace nebo problematického člověka? S kým otevřeně mluvíte o svých pocitech, pochybnostech či obavách? Kdo vám poskytuje otevřenou zpětnou vazbu, nezaujatý názor či radu?

Řešením je manažerská supervize!

Co supervizí získáte?

  • Lepší uvědomění svých silných a slabých stránek při vedení lidí
  • Zpětnou vazbu a nezávislý pohled na vaše manažerské dovednosti
  • Možnost v bezpečné atmosféře rozebrat a prodiskutovat své osobní nejistoty a pochybnosti
  • Posílení své sebejistoty a sebedůvěry při práci s lidmi
  • Rozvoj koučovacích dovedností při vedení lidí.

Jak supervize probíhá?

Na setkání probereme vaši práci s lidmi za uplynulé období, co se vám dařilo a nedařilo, kde si nejste jisti, zda jste postupovali správně. Supervize slouží zároveň jako příprava na obtížné situace, které vás čekají (např. hodnotící či disciplinární rozhovor, řešení konfliktu v týmu, delegování nového úkolu, sdělení nepopulárního opatření …). Možností je také přímá supervize, kdy se zúčastním konkrétní situace ve vaší praxi (např. vedení porady či rozhovoru s podřízeným) a poté vám dám bezprostřední zpětnou vazbu. Supervize je nejúčinnější formou učení se!

Při supervizi pracuji podobným způsobem a s podobnými nástroji jako při koučování, rozdíl je hlavně v cílech. Zatímco při koučování pracujeme na konkrétním cíli, kterého má být v určitém budoucím okamžiku dosaženo, supervize má více průběžný charakter a pracujeme vždy s tématy, které jsou pro vás zrovna aktuální. Dlouhodobým cílem je stálé zdokonalování vašich manažerských a lídrovských dovedností.

Doporučená délka supervizního setkání je 60 – 90 min.

Doporučená frekvence 1 x měsíčně.

Cena 1 500,- Kč/hod.

Proč si mě vybrat jako supervizora?

Kromě své dlouholeté koučovací praxe ve firmách a akreditovaného supervizního výcviku vám mohu nabídnout také své vlastní bohaté zkušenosti s vedením lidí, psychologické vzdělání a profesionální přístup. Samozřejmostí je diskrétnost a důvěrnost.

Chcete se dozvědět více o manažerské supervizi, nebo si rovnou supervizi objednat?