Leadership, vedení lidí

Obsah kurzu:

  • Hlavní role a kompetence manažera - lídra
  • Manažerské typy a styly – poznání vlastního preferovaného stylu
  • Rovnice pracovního výkonu
  • Způsoby a nástroje vedení lidí
  • Stanovování cílů
  • Ukládání úkolů
  • Kontrolování
  • Hodnocení a poskytování zpětné vazby
  • Motivování
  • Rozvoj a vzdělávání lidí