Kurzy a školení v oblasti koučování

Kurzy a školení v oblasti koučování

 

Pro firmy připravím "na míru" kurzy koučovacích dovedností. Všechny nabízené kurzy probíhají formou interaktivního programu, do kterého se účastníci aktivně zapojují a na konkrétních úkolech si ihned procvičují získané dovednosti.

Místo konání: dle dohody se zadavatelem - v prostorách HR Consulting Centre v Českých Budějovicích, ve vlastních prostorách zadavatele nebo v pronajatých prostorách.

Počet účastníků: min. 3, max. 12

Základy koučování    (1 den)

 • Možnosti využití koučinku ve firmě.
 • Podstata a principy koučování - co je to koučování a proč funguje.
 • Rozdíl mezi koučováním a ostatními technikami rozvoje lidí.
 • Kdo může koučovat - osobnost a způsobilosti kouče.
 • Hlavní dovednosti kouče
 • Postup při koučování a základní koučovací nástroje.
 • Ukázky a nácvik koučovacích rozhovorů.

Koučování jako styl vedení    (2 dny)

 • Jak využít koučování v práci manažera.
 • Rozdíl mezi "klasickým" a koučovacím stylem vedení.
 • Hlavní dovednosti manažera - kouče.
 • Základní koučovací nástroje a techniky.
 • Sjednávání cílů.
 • Motivování a poskytování zpětné vazby.
 • Využití koučovacího stylu v konkrétních manažerských situacích.
 • Koučování pracovních týmů.
 

Vedení koučovacího rozhovoru (1 den)

 • Využití koučovacího rozhovoru v manažerské praxi.
 • Struktura koučovacího rozhovoru.
 • Model GROW.
 • Koučovací otázky - druhy a využití.
 • Zpětná vazba formou otázek.
 • Nácvik vedení koučovacího rozhovoru.
 

Příprava interních koučů    (2 + 2 dny)

 • Podstata a principy koučování.
 • Role interního kouče, mentora a trenéra ve firmě.
 • Rozdíl mezi koučováním a ostatními technikami rozvoje lidí.
 • Kdo může koučovat - osobnost a způsobilosti kouče.
 • Hlavní dovednosti kouče.
 • Základní koučovací nástroje a techniky.
 • Poskytování zpětné vazby koučem.
 • Ukázky a nácvik koučovacích rozhovorů.

Manažer jako kouč (2 dny)

 • Co je to koučovací styl a jak se liší od jiných stylů vedení lidí
 • Proč koučování funguje a jaké jsou jeho základní principy
 • Jaké jsou rozdíly v koučování jednotlivců a týmů
 • Jak vést strukturovaný koučovací rozhovor
 • Jak využít model GROW při řešení problémů
 • Kde je možné efektivně využít koučovací přístup a techniky v manažerské práci
 

Manažer jako facilitátor (2 dny)

 • Co je to facilitace a kdy je vhodné ji využít při vedení týmu
 • Jak vést facilitované pracovní setkání - jednání, poradu, workshop ...
 • Jak pomocí facilitace zapojit a zaangažovat lidi v týmu
 • Praktický nácvik vedení facilitovaného setkání