Koučink pro manažery a podnikatele

Koučink pro manažery a podnikatele

Kdy je vhodné využít koučink ve vaší firmě?

Executive / výkonnostní koučink - když chcete:

 • zvýšit pracovní výkonnost (svoji či svých podřízených),
 • určit si vize, cíle, priority,
 • řešit problémy a krizové situace,
 • efektivně řídit projekty,
 • lépe hospodařit s časem,
 • být v dobré kondici, zabránit přetížení a vyhoření.

Leadership koučink - když chcete:

 • zlepšit své manažerské dovednosti,
 • zlepšit své komunikační schopnosti,
 • používat koučovací styl vedení lidí,
 • lépe motivovat své lidi,
 • lépe využít potenciál svých lidí.

Týmový koučink - když chcete:

 • sladit nově vzniklý tým,
 • odstranit problémy v komunikaci týmu,
 • konstruktivně řešit konflikty a náročné situace,
 • zvýšit výkonnost týmu,
 • maximálně využít potenciálu jednotlivých členů a celého týmu.

Koučink pro podnikatele - když chcete:

 • nastavit nebo změnit strategii svého podnikání,
 • úspěšně nastartovat podnikání,
 • řešit problémy a krizové situace.

Koučink v návaznosti na trénink - když chcete:

 • zavést do praxe znalosti a dovednosti získané na kurzu či tréninku.

Koučování může probíhat jako Osobní koučink nebo jako Telefonický koučink.

Další možnou formou je Koučování "na živo" - stínování. Jako kouč klienta doprovázím během jeho běžných pracovních aktivit a sleduji, jak klient řeší pracovní problémy, jak komunikuje s lidmi, jak vede poradu, obchodní jednání nebo hodnotící rozhovor apod. Poté společně rozebereme moje postřehy a klient ode mě dostane zpětnou vazbu. Tato technika je velmi užitečná, pokud si chcete lépe uvědomit, co vlastně svým chováním svému okolí sdělujete a jak to působí na druhé lidi.

Nabídka koučování pro firmy.pdf (127232)