Karel, výrobní ředitel

Absolvoval jsem několik koučovacích setkání s Irmou Bohoňkovou. Byla to pro mě výborná možnost na pár hodin se zastavit v každodenním shonu a uvažovat o koncepčních věcech. Pomáhalo mi věci, o kterých přemýšlím, jasně pojmenovat, mluvit o nich nahlas, ujasnit si cíle, ujasnit si, co mohu sám ovlivnit a naplánovat si konkrétní kroky. Bylo by užitečné dělat to pravidelně, asi bych se měl naučit koučovat sám sebe :-)