Jan, ředitel výrobního závodu

Největší přínos pro mě mělo "koučování na živo". Paní Bohoňková se mnou strávila pracovní den a sledovala, jak jednám s lidmi, jak vedu poradu apod. Pak jsme vše společně rozebrali a dostal jsem velmi užitečnou zpětnou vazbu. Člověk má řadu věcí zautomatizovaných a už si vůbec neuvědomuje, jak je dělá nebo jak to působí na druhé lidi. Koučování na živo můžu rozhodně doporučit!