Hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Obsah kurzu:

 • Cíle pracovního hodnocení
 • Co hodnotíme: výkon – kompetence – rozvoj
 • Systém a organizace hodnocení ve firmě
 • Příprava hodnotitelů
 • Zpětná vazba a její formy
 • Zásady vedení hodnotícího rozhovoru
 • Výstupy z hodnocení a jejich využití – dopad do rozvoje a odměňování zaměstnanců
 • Speciální hodnotící nástroje – 360° Feedback, Mystery Shopping, Development Centrum
 • Plánování rozvoje a řízení kariéry zaměstnanců
 • Formy a nástroje rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • Vyhodnocení efektivity vzdělávacích akcí
 • Talent Management