Efektivní komunikace

Obsah kurzu:

 • Psychologie mezilidské komunikace
 • Základní stavební kameny komunikace
 • Vnější a vnitřní bariéry v komunikaci
 • Poznání vlastních silných a slabých stránek v komunikaci
 • Komunikační typy a styly
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Umění jasně vyjadřovat své myšlenky, potřeby a požadavky
 • Umění argumentovat a přesvědčovat
 • Umění naslouchat
 • Umění klást otázky
 • Umění vyjednávat a zvládat námitky
 • Umění řešit konfliktní situace
 • Umění sdělovat zpětnou vazbu, předávat pochvalu a kritiku