Dana, manažerka vzdělávání

S paní Bohoňkovou jsme v roce 2013 realizovali sérii seminářů pro vedoucí zaměstnance na téma Psychologie na pracovišti. Odezva účastníků byla bezprostřední, zajímali se o využívání poznatků psychologie v denním kontaktu s podřízenými, zvlášť je nadchly možnosti koučovacího přístupu, které měli možnost v malém tréninku vyzkoušet. Paní Bohoňková působí velmi přirozeně, neformálně pracuje s informacemi, vede účastníky k poznání sama sebe a k práci na sobě. Za její dlouholeté zkušenosti si jí velice vážíme a oceňujeme její osobitý přístup.