Asertivní komunikace

Obsah kurzu: 

  • Komunikační styly – agresivní, pasivní, asertivní
  • Podstata asertivity
  • Jak se přiměřeně prosadit
  • Jak otevřeně vyjadřovat své potřeby a požadavky
  • Jak odmítnout neoprávněné požadavky
  • Jak se bránit manipulaci
  • Jak sdělovat kritiku či pochvalu
  • Jak přijímat kritiku či pochvalu
  • Nácvik asertivních technik v komunikaci