360° zpětná vazba

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je nástroj pro získání zpětné vazby pro vedoucí pracovníky. Prvním krokem je vyplnění hodnotících dotazníků. Stejný dotazník vyplňuje:

 • hodnocený manažer sám na sebe (sebehodnocení),
 • jeho přímý nadřízený,
 • několik jeho přímých podřízených,
 • několik jeho kolegů na stejné úrovni.

Výstupem je podrobná zpráva pro vedoucího pracovníka, která může sloužit jako podklad pro:

 • jeho vlastní sebereflexi, uvědomění si svých silných a slabých stránek,
 • plán dalšího rozvoje,
 • pracovní hodnocení,
 • individuální koučink,
 • školení manažerských dovedností,
 • manažerský audit apod.

Při zpracování 360° zpětné vazby využívám online systém, který umožňuje

 • snadno distribuovat dotazníky všem hodnotitelům,
 • zapojit libovolný počet hodnotitelů,
 • připravit podobu hodnotícího dotazníku "na míru" podle vašich potřeb (počet a znění otázek, hodnotící škály ...) - nebo můžete využít mnou připravený dotazník,
 • upravit podobu výstupní zprávy "na míru" podle vašich potřeb,
 • garantovat anonymitu pro hodnotitele,
 • rychle vyhodnotit data a získat výsledky.

360° zpětná vazba může být využitá k individuálnímu hodnocení jednoho manažera, skupiny manažerů (například účastníků rozvojového programu či tréninku), nebo všech manažerů ve firmě (například jako součást periodického pracovního hodnocení).

Chcete se dozvědět více o možnostech využití 360° zpětné vazby?