2019

  • Zahájila jsem spolupráci se společností AXIA Management Academy - podílela jsem se na přípravě MBA programu Profesionální koučování a stala jsem se jedním z lektorů tohoto programu.
  • Působila jsem jako supervizor pro pracovníky Probační a mediační služby v Jihočeském kraji.
  • Absolvovala jsem kurz zaměřený na koučování vztahů.