2018

  • Zorganizovala jsem několik akcí v rámci Mezinárodního týdne koučování ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou.
  • Působila jsem jako supervizor pro pracovníky Probační a mediační služby v Jihočeském kraji.
  • Pokračovala jsem ve spolupráci s neziskovou organizací Attavena o.p.s.